– Jeg var med på å si opp mye folk da markedet forsvant. Det var ganske tungt. Nå er jeg i en næring som er i positiv vekst, og en bedrift som lever godt med gode strategier, holdninger og historie. Det er veldig kjekt, sier Vedeler.

1. juni i fjor ble han administrerende direktør i Frydenbø Industri. Da kom han fra Aker Solutions og MHWirth.

– Det er kjekkere å bygge i stedet for å rive ned, sier han.

Skulle satse innen offshore

For to år siden flyttet Frydenbø Industri lokalene sine til Hanøytangen på Askøy. Bedriften, som leverer motorer og vedlikehold til mindre skip, planla å få en fot innen markedet for offshorefartøy.

Slik har det foreløpig ikke blitt. 135 offshorefartøy ligger i opplag, ingen nye bygges.

– Vi er definitivt ikke utsolgt på kapasitet. Litt av motivasjonen for å bygge anlegget her, var å gjøre mer innen offshore. Det har av naturlige grunner ikke materialisert seg, men ligger som et potensial når offshorenæringen tar seg opp igjen, sier Vedeler.

Frydenbø Group:

  • Tre divisjoner: Bil & Marine, Eiendom og Industri
  • Familieeid konsern som går tilbake til 1916. Begynte med slip og mekanisk verksted.
  • Hovedkontor i Bergen
  • Frydenbø Industri har 111 ansatte, 42 av dem er i bergensområdet.

Endte i pluss

Frydenbø Industri holder til i Oslo, Ålesund og Øksfjord, i tillegg til Bergen og Askøy. Konsernet som helhet hadde inntekter på 348 millioner kroner i fjor, og et resultat før skatt på 4,5 millioner.

– Vi har ambisjoner om å levere bedre resultater i år, sier toppsjefen.

De gode tidene innen oppdrettsnæringen gir nemlig vekst hos Frydenbø Industri. Hovedsatsningen er båter opp til 35 meter, og mange av arbeidsbåtene i oppdrettsnæringen er innenfor denne størrelsen.

– Vi opplever en boom innen oppdrett. Fra 2015 til 2016 hadde vi en god vekst på 17 prosent, og vi ser en tilsvarende vekst i år, sier Vedeler.

Vokser innen service

Alle de fire lokasjonene til Frydenbø Industri har jevn vekst, bortsett fra den i Ålesund.

– Der er skipsbyggingsindustrien på bunn, og prisene dumpes, noe som er en utfordring, sier Vedeler.

25 prosent av omsetningen kommer fra motorsalg. Resten er service og vedlikehold, og det er her veksten er størst.

Vedeler har ikke gitt opp muligheten for å kunne levere til offshorefartøy etter hvert.

– Det virker som om det er en utflating i det markedet nå. Ut fra det våre samarbeidspartnere opplever, er det tydelig at ting beveger seg i riktig retning, sier Vedeler.

Han tror ikke på noen stor vekst i år, men at det kan komme fra 2018. Planen er at 15 prosent av omsetningen skal komme fra offshore innen 2022.

– Det er et etterslep innen vedlikehold som må tas igjen, markedet vil komme tilbake, sier han.