Fem timer, mener Ottar J. Aare i Hurtigbåtforbundet det skal ta å kjøre hurtigbåt fra Bergen til Ålesund.

– Men da kan vi ikke gå innom alle nes. Vi må rette ut strekingen, få opp farten fra dagens 32 til rundt 40 knop og få ned ventetiden på terminalene, sier Aare.

Fakta

Stad skipstunnel

Er planlagt mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Sogn og Fjordane for at skipene skal slippe å krysse det værutsatte Stad-havet. Regjeringen har bevilget penger til forprosjekt i 2015. Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner til prosjektet.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Arealet på tverrsnittet: 1625 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell
 • Totale kostnader: Ca. 2 milliard kroner
 • Byggetid: Ca. 5 år
 • Ved 6 knops fart vil det ta ti minutter å passere gjennom den 1.7 km lange tunnelen.

BYGGINGEN

 • Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
 • Tunnelmassene er planlagt benyttes til å etablere to kunstige øyer i Moldefjorden. Det arbeides lokalt med alternative løsninger.

PROSJEKTET

 • Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) for alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (Hurtigruta).
 • Gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 ønsker regjeringen å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet da dette anses for å ha et større nyttepotensial.
 • Samfunnsøkonomiske analyser viser at netto nytte blir minus 910 millioner kroner, totale kostnader til prosjektet er cirka to milliarder kroner.
 • Positive effekter, som verdien av overført trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt utenlands turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • Prosjektet er nå inne i en forstudiefase til forprosjektet for KS2.

Kilde: Kystverket

Les også: – Turistene alene kan finansiere Stad skipstunnel

Han vil at hurtigbåten skal bli et alternativ til flyforbindelsen mellom de to byene, som han i dag mener er utilstrekkelig.

– Med fem timers reisetid er det helt i grenseland med tanke på å konkurrere på tid. Men hurtigbåt tilbyr en reisekomfort og opplevelse som veier opp, sier han.

Vekkelsesmøte til sjøs

I dag stopper kommer du ikke lenger enn til Selje med hurtigbåt fra Bergen. Ingen hurtigbåter får tillatelse til å krysse det beryktede Stad-havet.

Liv Signe Naversete: Tunnelen er “the missing link” på Vestlandet.

Det vil Aare gjøre noe med. Og han har flere med seg på laget. Stad skipstunnel-konferansen torsdag og fredag kunne nesten forveksles med et vekkelsesmøte, med over 80 politikere, næringslivstopper og andre i salen om bord på M/S Nordlys fra Bergen til Ålesund.

– Hurtigbåttrafikk er det viktigste samfunnsøkonomiske argumentet for bygging. At det blir tunnel er jeg ikke i tvil om. Jeg tror den vil stå klar innen 2022. Og da må vi være klare, sier Aare.

Les også (video): Seil gjennom verdens første skipstunnel

– Trafikkgrunnlag til stede

Selv om det er satt av en milliard kroner til Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan, må politikerne like fullt bevilge penger over hvert statsbudsjett om prosjektet skal realiseres.

KS1 Stad skipstunnel – Samfunnsøkonomisk analyse ble utarbeidet for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet og lagt frem i mars 2012. Der står det at en skipstunnel gjør det mulig å sette opp et forutsigbart og sikkert hurtigbåttilbud forbi Stad, og at trafikkgrunnlaget synes å være til stede.

Hold deg oppdatert med maritime nyheter ved å like Facebook-siden vår!

– Vår samlede vurdering er at hurtigbåten (økt trafikantnytte fratrukket driftskostnader), som følge av Stad skipstunnel, har en positiv netto nytte på cirka 478 millioner 2011-kroner, konkluderes det i rapporten.

Liv Signe Naversete (Sp)

Også Liv Signe Naversete (Sp), som var kommunal- og regionalminister da skipstunnelen ble tatt med i Nasjonal transportplan, har klokketro på at skipstunnelen vil realiseres og dermed åpne for hurtigbåttrafikk over Stad.

– Tunnelen er “the missing link” på Vestlandet, og det raskeste fremkomstmiddelet forbi Stad er hurtigbåt, sier hun.

Vil helt til bartebyen

Organisasjonen til Aare forener 75 medlemmer, som til sammen eier 120 hurtigbåter. Direktøren sier hurtigbåt på strekningen Ålesund – Bergen er gitt så snart snoren klippes.

Det mener han til og med er litt pinglete.

– Bergen – Trondheim er vår kongstanke, sier han.

Les også: Passasjerrekord for Nordhordlandsbåten

Men først må han få fylkespolitikerne, som eier hurtigbåtstrekningene og kjøper inn tjenester fra hurtigbåtrederiene, på laget.

– De må begynne å samordne seg og stille krav om økt fart og bedre miljøprofil på hurtigbåtene allerede nå. I dag har hurtigbåtene stempel som miljøversting. Sånn trenger det ikke å være. Men da må næringen utfordres, og det nytter ikke å begynne med det idet tunnelen åpner.

Dette er det hurtigbåten skal konkurrere mot. Foto: Google maps.