Sogn og Fjordane kan få sin første hydrogendrevne passasjerbåt allerede i 2021. Det kom frem under ZEROs maritime konferanse i Oslo.

Under navnet GKP7H2 har forprosjektet, som skal munne ut i båten, pågått siden like før nyttår. Og planene om den 30 meter lange hydrogendreven passasjerbåten med plass til opptil 100 passasjerer har blitt godt mottatt.

– Dette er et samarbeid mellom Brødrene Aa, Mancraft, Florø Skyssbåt og Flora kommune, og er den syvende piloten i DNV GL sitt Grønt kystfartsprogram. Det ligger også i kortene at førstnevnte skal bygge båten. Vi har vært i møter med Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet, som er svært positive til jobben vi gjør, sier prosjektleder Trond Strømgren.

I drift i 2021

Selv har han brukt mye tid på å beregne energibehovet på strekningen båten skal gå, mellom Florø og Måløy, inkludert en lokalrute i Flora-bassenget. Resultatene viser at det må tankes 389 kilo hydrogen daglig, og prosjektlederen håper å kunne få lokalt levert hydrogen. Planen er å tanke ved Fjord Base, like innenfor Florø sentrum.

På årsbasis vil overgangen fra dagens dieselbåt til hydrogen medføre et kutt i drivstofforbruket på omkring en halv million liter.

Skipets tre tanker rommer 150 kilo hydrogen hver, altså totalt 450 kilo, og er plassert på dekk. På den måten sikrer man at eventuelle lekkasjer går rett til værs.

– Målet er å være klare i 2021, og vi har nær dialog med fylkeskommunen som skal kjøpe inn rutebåttjenester. De kan da velge å bruke en opsjon for å utsette nåværende kontrakter i to år til, og vi har fått signal om at de vil gi oss tid og handlingsrom slik at båten vil være klar til nye kontrakter skal inngås, forteller Strømgren.

Nye tider

For Brødrene Aa i Hyen i Sogn og Fjordane, blir båten et helt nytt kapittel i selskapets 70 år gamle historie.

– Ja, dette er absolutt nytt for oss også, men vi er kjent for å være langt fremme på ny teknologi. Vi ser at dette er framtidsrettet, og det blir vårt første prosjekt med hydrogen. Med vår kompetanse og fokus på utvikling, passer det godt inn i porteføljen, sier teknisk sjef i selskapet, Anstein Aa.

Handler lokalt – tenker globalt

Et grovt anslag for merkostnaden ved hydrogenimplementering, har vist et påslag på 20 millioner kroner sammenlignet med vanlig dieselmotor. Men selv om båten vil gå på en liten rute, har prosjektleder Strømgren tro på at teknologien kan få store betydninger for utslippene i Sogn og Fjordane og andre deler av Norge og verden på sikt.

– Av fylkeskommunens totale CO2-utslipp fra kollektivtransport, både innen buss og båt, står de fire ekspressbåtene fra Bergen til Sogn og Fjordane for 40 prosent. Det betyr at når vår båt og vår teknologi står klar, så kan turen komme til de store ekspressbåtene, og på den måten bidra til å kutte utslippene kraftig. Vi har også tro på at teknologien kan bli eksportvare til andre deler av verden, og være et bidrag til å oppfylle Paris-avtalen, sier Strømgren.

I mai tilbyr vi halv pris på bedriftsabonnement.

Kr 990,- per bruker per år, så lenge dere tegner for minst tre brukere.

Abonnementet gjelder for Sysla.no, Sysla Offshore, Sysla Maritime og Sysla Grønn.

Send epost til abonnement@sysla.no eller ta kontakt her.