Spotmarkedet for offshore supply-skip (PSV) var nok en gang støvsugd for skip denne helgen.

Uten en ledig PSV i sikte måtte Aker BP ta til takke med et ankerhåndteringsfartøy (AHTS).

«Island Vanguard», eid av rederiet Island Offshore, flytter vanligvis rigger.

Denne helgen måtte den inn i rollen som en av Nordsjøens mange lastebåter, med en dagrate på 195.000 for jobben.

– I helgen var det utsolgt for PSV og det var derfor et ankerhåndteringsskip kom inn. Dette vil vi se mer av ut over sommeren, og er ikke veldig unormalt slik markedet ser ut nå, sier Sølve Høyrem, daglig leder i meglerhuset Westshore.

«Island Vanguard» var et av to skip som oppnådde dagrater på over 500.000 i fjorten dager for flyttingen av riggen Songa Endurance tidligere i år.

Tror fortsatt på en god sommer

Sommeren i fjor var preget av et lavere ratenivå enn forventet. Store deler av de gode honorarene ble spist opp da flere redere ble fristet til å hente skip fra opplag, og dermed økte tilbudet og senket ratenivået.

Denne sommeren tror Høyrem kan bli annerledes.

– Størrelse og alder er viktige faktorer når vi ser på skip som blir tatt ut av opplag. I PSV-segmentet er det bare en håndfull fartøy som kan komme ut. Alle ser at markedet blir stramt de neste månedene, spesielt for supply-segmentet, sier Høyrem

Det er spesielt de store supplyskipene som kan se lyst på fremtiden. I en rapport fra Hagland tidligere i år kommer det frem at store NOR-registrerte supplyskip er svært begrenset i antall, og at kostnaden for å ta dem ut av opplag er høy.

Sysla har tidligere skrevet at det kan koste så mye som 15 millioner å klasse et skip ut av opplag.

«Havila Clipper» ble tatt av en terminkontrakt med Totak DK før endt kontraktsstid for å konkurrere i spotmarkedet. Foto: Havila Shipping

Tidligere i år ble «Havila Clipper» tatt ut av en terminkontrakt for å konkurrere i spotmarkedet, mens NAO Thunder og NAO Protector ble tatt ut av opplag og kom til markedet i starten av april.

Etterspørselen for sommeren ser også bra ut for rederiene. Equinor er for tiden på leting etter flere supplyskip for sommersesongen. I høysesongen vil det også være flere rigger på hyre som trenger bistand, forteller Høyrem i Westshore.

– Vi vet ikke når Equinor sluttfører sine forespørsler, men vi forventer at vi vet mer om dette rett over påske, sier Høyrem.

Onsdag før påske er det to ledige supplyskip i det norske spotmarkedet, begge med fremtidige forpliktelser. På britisk side er det fire ledige supplyskip, ifølge skipsmegler Haglands daglige oversikt.

Mange vil ha skip

Ifølge Westshore er det flere forespørsler etter skip som enda ikke har blitt bekreftet. Bortsett fra to kontrakter på fire måneders jobb på norsk sokkel som kom tirsdag, har det ikke kommet mange lange kontrakter den siste tiden. Høyrem mener vi vil se mer av dette ut over våren.

– Vi ser en god anbudsaktivitet for supplybåter på både norsk og britisk side. Rederne har ulike strategier, noen er litt avventende, mens andre er interessert i å sikre seg kontrakter raskt, forteller Høyrem.

Selv om ratene i spotmarkedet er gode kan det være et sjansespill å ikke ha båten på lengre kontrakt. Ifølge Westshore er termkontraktene foreløpig på levelige nivåer.

– Men vi ser at det er redere som mener det er lurt å ha is i magen. Situasjonen ser unektelig positiv ut, sier Høyrem.