I begynnelsen av januar ble det kjent at Cruise-rederen Torstein Hagen skal registrere sitt nye cruiseskip Viking Star i det norske Skipsregisteret.

Skipet er det første av tre nybygg som rederiet har bestilt i en kategori av luksusfartøy med plass til 930 passasjerer. Nybygget til Viking Ocean Cruises blir også det første cruiseskipet på lang tid som registreres i det norske skipsregisteret.

Bahamas-flagg
– Det første cruiseskipet ble registrert allerede i 1987. Det siste ble slettet i 2005, sier seniorrådgiver Tone Olsen Risnes i Skipsregistrene til www.maritime.no.  Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) er begge lokalisert i Bergen, under Sjøfartsdirektoratet.

I en ti års-periode mellom 1987 og 1997 ble det registrert 9 store cruiseskip med norsk flagg. Seks av skipene tilhørte Royal Caribbean Cruises, hvor “Sovereign of the Sea” var norskflagget helt fra 1987 og frem til 2005.

Under 8 år senere var alle utflagget. Alle de ni cruiseskipene seiler i dag på Bahamas-flagg.

Omfattende meldeplikt 
– Meldeplikten for arbeidstakere om bord var tidligere veldig omfattende og var nok en avgjørende faktor for utflagging, sier Risnes.

Hun påpeker at dette er et mindre hinder i dag:

– I dag ligger alt mer til rette for cruise skip under norsk flagg med blant annet bedre elektroniske løsninger.

Viking Star blir levert fra verftet 31.mars til eierne og går sin første tur med passasjerer fra Istanbul allerede i april. På nasjonaldagen er skipet i Bergen for selve dåpen.  Cruiseskipet skal ha Bergen som hjemhavn.

I 2016 vil de to søsterskipene Viking Sea og Viking Sky bli levert. Det er ikke avgjort hvilke flagg disse skal gå på.

Skipsregistrene har tidligere gått ut med at det nå skal  gjøres enklere for rederier som ønsker å flagge inn skip til NIS. I tillegg er det satt i gang et forskriftsprosjekt for mer brukervennlige regler.

For å bedre prosessen i forbindelse med innflagginger, har direktoratet satt opp faste kontaktpersoner som skal koordinere sakene framover. Dette gjelder både i Avdeling for skipsregistrene og i de aktuelle fagavdelingene i Sjøfartsdirektoratet.