Rådgivningselskapet Rambøll har i en fersk rapport kartlagt utslipp til luft og sjø i Geiranger, Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Rapporten er laget på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

Konklusjonen er at nivået av nitrogenoksider (NOx) i Geiranger og Flåm til tider overskrider verdier som kan ha en negativ helsemessig påvirkning. Hovedårsaken er at de fleste skipene som trafikkerer fjordene er bygget før år 2000 og har motorer uten moderne renseteknologi. Kartleggingen viser også at cruiseskipene i liten grad slipper ut kloakk og gråvann til sjø i fjordene.

– Jeg er svært glad for at fakta nå er kommet på bordet. Cruise Norway ønsker en grønnere turistindustri, og slike undersøkelser er viktige for å kartlegge situasjonen og legge et faglig grunnlag for nye tiltak, sier administrerende direktør Sandra Diana Bratland i Cruise Norway i en pressemelding.

Vil ha like strenge krav

Cruise Norway har vært aktiv i kartleggingsprosessen, og organisasjonen ser frem til en fortsatt god dialog med myndighetene om klima- og miljøvennlig skipsfart i fjordene og langs kysten.

– Rapporten viser at mange skip er bygget før 2000 og dermed har motorer uten moderne renseteknologi. Vi mener at Norge må stille samme krav til nye og gamle skip, og støtter i det store og hele konklusjonene i rapporten. Regelverket må være likt for alle, sier Bratland.

Nye skip slipper ut vanndamp

Ifølge Bratland er en rekke miljøtiltak allerede igangsatt, og utviklingen går i riktig retning. Nye cruiseskip slipper stort sett bare ut vanndamp, men dette kan oppfattes som visuell forurensing og er et tema som bør sees nærmere på å finne løsninger for.

– Tiltak for bedre miljø og bedre luftkvalitet er viktig for alle som driver med turisme i Norge. Gode undersøkelser gir et riktig grunnlag for kloke tiltak, enten det gjelder busser, hoteller eller skip. Målrettet og systematisk arbeid for en grønnere turistindustri vil bli enda viktigere i årene fremover, sier Bratland.