En oversikt Sysla har laget viser at de børsnoterte offshorerederiene har skrevet ned skipsverdiene sine med 18,6 milliarder de siste årene (klikk for å lese saken).

Noen mener det skulle vært mye mer, og at de bokførte verdiene ikke reflekterer virkeligheten.

Sjefen for Clarksons Platou Offshore, en av verdens største skipsmeglere, sier de fleste salgene av offshoreskip ikke gjenspeiler de bokførte verdiene.

– Der hvor transaksjonene skjer, er det på stort sett helt andre nivåer enn de bokførte verdiene. Det er mye lavere, sier Christian Brugård.

Han understreker at der finnes unntak – blant annet har enkelte subseaskip blitt solgt på relativt gode verdier.

– Samtidig ser vi at markedet sannsynligvis har bunnet ut, og at det stiger i noen segmenter, fortsetter han.

– Vi har tatt ned verdiene jevnt og trutt

Når en reder skal fastsette de bokførte verdiene på flåten, går hun typisk til flere meglerhus for å be om verdianslag. Disse utgjør så bakgrunnen for verdifastsettelsen, og eventuelle nedskrivinger.

Oversikt over nedskrivingene. Klikk på bildet for å lese saken.

Å fastsette verdien på et offshoreskip i dag, er en komplisert øvelse. Så komplisert at flere meglerhus rett og slett har sagt at de ikke vil gjøre det.

– Det er ingen fasit her. Offshore er et marked som er preget av svært få transaksjoner, og mange av skipene er unike. Slik sett er det veldig ulikt tradisjonell shipping, hvor fartøyene er mer standariserte. sier Brugård.

Clarksson er blant dem som fortsatt gir skipsverdier på offshorebåter.

– Det har vi gjort hvert eneste kvartal gjennom hele krisen. Vi har tatt ned verdiene jevnt og trutt, sier Brugård.

– Stort sett bare kjeft

På et tidspunkt vurderte også de å ikke gi megleranslag på skipene til rederiene. Det er ikke bare fordi det gir penger i kassen å utføre denne tjenesten at de likevel valgte å fortsette, ifølge Clarksson-sjefen.

– Hvis vi ikke hadde gitt verdier, frasier vi oss det ansvaret vi følte vi hadde.

I mange tilfeller ville det vært bedre for Clarksson å ikke gi skipsverdier, ifølge meglersjefen.

– Vi får jo stort sett bare kjeft. Men det er en rolle vi synes vi må påta oss.

– Kan ikke re-prise hele bransjen

I bunnen for Clarkssons verdianslag ligger antagelsen om såkalt “willing buyer, willing seller”, altså at både selger og kjøper ønsker transaksjonen.

I de fleste skipstransaksjonene som har skjedd siden 2014, har det ikke vært tilfelle.

Les også: Offshorerederiene skrev ned skips-verdiene med 18,6 milliarder på 3 år

Redere har blitt tvunget til å selge skip, og banker har tatt over båter de hadde pant i for så å selge dem til langt under bokført verdi.

– Men vi kan ikke re-prise hele bransjen bare fordi noen båter selges billig, sier Brugård.

“Ekstremt desperat selger”

Fearnley Offshore Supply-sjef Tor Allen Widing, sier de også har gitt skipsverdier til redere og banker gjennom nedturen.

Tor Allen Widing, Fearnley Offshore Supply. Foto: Gerhard Flaaten

– Jeg skal ikke si at vi alltid har rett, men når vi ser hva båter blir solgt for, har vi truffet ganske godt over tid, sier han.

Fearnley legger også prinsippet “willing buyer, willing seller” til grunn for sine verdsettelser, uten at det helt reflekterer dagens marked, medgir han.

– I dag er det ofte “ekstremt desperat selger og kjøper som ikke har penger eller vil gjøre et røverkjøp” som er gjeldende. Så kan man diskutere hva som er riktig, men det er villig selger og villig kjøper som alltid har vært prinsippet for verdifastsettelse i shipping og offshore, sier han.

– Ber dem gå et annet sted

Widing sier også at det er en krevende øvelse å fastsette verdiene. Som regel setter tre meglere seg sammen for å jobbe med en slik verdivurdering.

– Vi prøver å være nøkterne, og mener vi har en god nøkkel til å fastsette verdier.

Det medfører at de ikke høyner verdien fordi en reder ber om det, sier han:

– Men hvis rederen kommer og sier at de bare vil ha prisen høyere, gir vi bare beskjed om at vi kan godt nulle ut estimatet, og ber dem om å gå til andre et annet sted. Vi har ingen egeninteresse i å tilfredsstille noen, og gir det vi mener er riktig, sier Widing.