Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Neste fase av bergingsoperasjonen er å frakte skipet over på lekter og frakte det til Haakonsvern orlogsstasjon.

Boa har flere halvt nedsenkbare lektere.

Utstyret for fraktingen er på vei til Stureterminalen, skriver Forsvaret. Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og Boa Management er på Stureterminalen for befaring.

Forsvaret skriver videre at de vurderer ytterligere tiltak.

– Vi vurderer ulike alternativ for bortfrakting av skipet, men vi må avvente å se hvordan fartøyets tekniske tilstand er, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Sysla.

Mulig hjelp fra kranfartøy

Forsvaret har også etterspurt om mulig bistand fra J. J. Ugland som kan tilby sitt kranfartøy HLV «Uglen». Fartøyet er mellom oppdrag og ligger i Stavanger og kan mobiliseres på kort varsel, sier Tommy Christensen i Ugland til Sysla.

Uglen har en løftekapasitet på 800 tonn, og kan dermed ikke løfte fregatten selv. Kranen kan derimot løfte litt av vekten, slik at fregatten lettere kan slepes ut på den halvt nedsenkbare lekteren til Boa.

– Vi har tilbudt Forsvaret vår hjelp, og Uglen er klar til bistand. Kranen kan være med på å stabilisere løftet, sier Christensen.

Forsvaret har ikke takket ja til Uglands tilbud på nåværende tidspunkt.