Fartøyet blir 62,8 meter langt, og skal ta i bruk batteriteknologi som skal spare flere titalls tonn diesel i året, ifølge en pressemelding.

Båten blir det første hybride linefartøyet, og vil føre til en kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser, sier daglig leder i Atlantic Longline, Kjell-Gunnar Hoddevik.

– Vi er svært opptatt av å få klimagassutslippene så lave som mulig. Batteripakken som kommer ombord i Atlantic vil først og fremst avlaste hovedmotoren, slik at den kan gå jevnere og på et mer gunstig turtall. For eksempel vil dette ha stor innvirkning når vi går i ruskete sjø. I tillegg til batteripakken har vi gode systemer for gjenbruk av varme, og vi har den beste teknologien for å redusere NOx-utslippene, sier Hoddevik.

Også rederlaget Lie Gruppen i Hordaland satser på hybrid. De har nylig kontrahert en snurper som veksler mellom LNG og strøm.

– For oss er det viktig å være i forkant når det gjelder å ta i bruk miljøteknologi. Ved å ta i bruk LNG med elektrisitet, tar vi et langt steg i retning av å redusere klimagassutslippene. NOx-utslippene blir redusert med 90 prosent og CO2-utslippene med 20 prosent, sier daglig leder i Liegruppen fiskeri, Ole Christer Lie.