I fjerde kvartal 2017 oppnådde Marine Harvest et operasjonelt driftsresultat på 181 millioner euro, skriver iLaks. Totalt i 2017 oppnådde Marine Harvest et operasjonelt driftsresultat på 792 millioner euro, som gjør fjoråret det beste i konsernets historie.

Konsernet oppnådde en inntjening på 1 010 millioner euro i kvartalet og 3 654 millioner euro totalt i 2017.

Med bakgrunn i resultatene og en solid finansiell posisjon, har styret besluttet kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje.

Lakseprisen under press

Utbyttet vil bli betalt som ordinært utbytte, og ikke som tilbakebetaling av innbetalt kapital, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Global produksjonsvekst i næringen satt lakseprisen under press i alle markeder i fjerde kvartal. Det er oppmuntrende at produksjonen og tilbudet øker, men markedet trenger tid på å tilpasse seg til veksten etter den globale produksjonsnedgangen vi så i 2016, sier konsernsjef, Alf-Helge Aarskog.

Totalt slaktevolum i kvartalet var 112 628 tonn. Forventet slaktevolum for 2018 er 410 000 tonn.

Marine Harvest Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,77 euro i fjerde kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 1,19 og 0,98 euro.

Skal spare 50 mill euro

Marine Harvest Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,03 i kvartalet euro. Disse tallene inkluderer bidrag fra Salg og Markedsføring, inkludert Consumer Products. Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 25,9 millioner euro. Marine Harvest Fish Feed rapporterte et operasjonelt driftsresultat på -2,8 millioner euro.

– 2017 var et veldig bra år for Marine Harvest finansielt, og jeg er stolt av innsatsen alle Marine Harvest-ansatte har lagt ned for å oppnå dette. Jeg er likevel bekymret for økende kostnader og utfordrende biologiske forhold. Vi har derfor iverksatt et globalt kostnadskutt-program, med mål om å spare 50 millioner euro. Vi forventer å gjøre besparelser i alle deler av organisasjonen, sier Aarskog.