– Vanninntrengingen er så stor at det er fare for at båten går ned dersom den trekkes av grunnen, sier vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket til Sysla.

Skipet må dermed etter alt å dømme tømmes for drøyt 300.000 liter diesel før det kan trekkes av grunnen.

– De jobber med forskjellige alternativer for hvordan dette kan gjøres nå, sier Bergstrøm.

Daglig leder i Austevoll-rederiet Opilio AS, som eier båten, sier til Sysla at de er av delvis samme oppfatning.

– Vi har kalkulert at båten flyter med de skadene den har, men at vi ikke får dratt den av grunnen før vi får av noe vekt, sier Arne Birkeland.

Vil hente inn en annen båt

Maskinrommet er ifølge Birkeland fylt med mellom 700 og 900 kubikkmeter vann.

I tillegg er det 300.000 liter diesel om bord.

– Får vi ut noe av dette blir båten mye lettere, sier han.

Birkeland mener den beste løsningen vil være å få opp et fartøy til, for å losse skipet for drivstoff.

I samråd med forsikringsselskapet IF vil det bli vurdert, på bakgrunn av hva blant andre bergingsselskapet Ardent anser som den beste løsningen.

– Vi kan ikke holde på KV Svalbard her oppe i all evighet, de har andre oppgaver, sier Birkeland.

– Ikke tekniske problemer

Han har ingen formening om hva bergingsoperasjonen vil koste.

– Nå som folket er reddet er det miljøet som står i fokus.

Mannskapet skal etter forholdene ha det bra. Birkeland har snakket med dem som var om bord, og de har begynt å danne seg et bilde av hva som skjedde før grunnstøtingen.

– Det har ikke vært noen tekniske problemer med båten, sier Birkeland.

Northguider hadde gått vel en time med to tråler ute og fisket etter reke da den gikk på grunn, forklarer han.

Området hvor de fisket har de vært i mange ganger før.

– Det kan ha hatt innvirkning at trålen var ute, og så spiller vær og vindt inn. Dette må vi finne ut av, sier Birkeland, som har to representanter fra rederiet om bord på KV Svalbard for å bistå med bergingen.

Lekkasje i maskinrommene

Det er en uke siden Austevoll-tråleren Northguider mistet kontrollen ved Hinlopenstredet og drev på land.

Skipet gikk på grunn før mannskapet på 14 ble evakuert.

Natt til torsdag var kystvaktskipet KV Svalbard fremme, som første skip ved havaristen.

På grunn av uvær i området kom de seg først ikke om bord, men fredag melder Kystverket at bergingspersonell har vært om bord for å se nærmere på skadeomfanget.

Klikk her for å dele denne saken på Facebook

– Det er tidligere meldt om vanninntrenging i maskinrommet og hjelpemaskinrommet, dette ble bekreftet ved inspeksjonen.

Skal sjekke fra fly

Det har også blitt fjernet en del potensiell forurensing fra havaristen, blant annet tauverk, dunker med olje, maling og kjemikalier, melder Kystverket.

Det er meldt om begrensede lekkasjer av olje i maskinrommet, og det er foreløpig ikke noe som tyder på skader på dieseltanker, som inneholder cirka 300.000 liter drivstoff.

Kystverkets overvåkningsfly er fremme ved Longyearbyen, og skal fly over havariområdet for å sjekke isforholdene og forsikre seg om at det ikke har lekket diesel ut, melder Kystverket.

Fakta

Northguider

  • Opilio AS er heleid av Br. Birkeland AS, som har Austevoll Seafood ASA som største eier, med 51,7 prosent.
  • Opilio AS eier og driver i tillegg til Northguider båten Northeastern. Båtene driver fiske og ombordproduksjon av snøkrabbe, men har også konsesjon for fiske av reker, ifølge årsregnskapet for 2017.
  • Ifølge Marsteinen ble Northguider opprinnelig bygget i Danmark i 1988, før BR. Birkeland kjøpte tråleren i 2016 og bygget den om hos Fitjar Mekaniske.
  • I fjor solgte selskapet totalt 568 tonn snøkrabbe, og gikk med et underskudd på 40,5 millioner kroner.

– Værutsiktene er gode frem til lørdags morgen, og tiden blir brukt til å skaffe best mulig oversikt over bunnforholdene rundt havaristen, se nærmere på skadeomfanget og planlegge bergingsaksjon. Det blir blant annet brukt ROV og lettbåt i dette arbeidet.

– Kan ta tid

Skipet ligger nå med 17 grader slagside – 2 grader mer enn det var meldt torsdag.

Kystverket har pålagt eieren av båten, Opilio AS, å få den fjernet.

–  Vi forventer at bergingsoperasjonen kan komme til å ta tid. Havaristedet er utfordrende med mye strøm i området, og fare for drivis, sier vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket.

Det er en viss fare for at skipet kan dras av grunnen av is.

KV Svalbard vil ikke kunne holde isen unna, dersom det kommer større mengder, sier Bergstrøm.

– De kan ikke gå særlig nærmere enn 200 meter.

Les også: Norsk fiskebåt i nød ved Svalbard – Alle 14 om bord er reddet

Vurderer å få inn ekstra fartøy

KV Svalbard var innom Longyearbyen og hentet personell samt oljelenser og pumper før den kom frem til havaristen.

Kystvaktskipet kan dermed samle opp eventuelt søl, men har ikke selv kapasitet til å ta om bord den marine dieselen fra havaristen hvis den skal nødlosses for drivstoff.

Les også: Maskinrommet ble fylt med vann

Dersom fartøyet skal debunkres, altså at dieselen som er om bord skal tas ut og lagres et annet sted, er det primært to alternativer: Å hente inn mobile tanker eller få inn et ekstra fartøy.

Et slikt fartøy må både ha god tankkapasitet og isklasse.

Daglig leder Birkeland sier flere rederier har meldt inn potensielle skip som kan brukes. Det dreier seg blant annet om forsyningsskip med isklasse.