Fredag 8. desember i fjor kantret en losbåt utenfor Helsingfors i Finland, og de to som var om bord omkom.

Losbåten, en Kewatec Pilot 1500, var av lignende type som de som er stasjonert på Viksøy i Sund, Egersund og Tananger i Rogaland.

Været i Østersjøen da ulykken skjedde, skal ha vært cirka 2 meter sjø og 15 sekundmeter vind.

Les også: Det finske verftet som bygget ulykkesbåten skal levere to nye losbåter til Norge

Ifølge avisen Øyene viste de foreløpige rapportene etter ulykken at dragsuget fra en tankbåt som skulle bordes kastet losbåten rundt idet den lå i sving for å skape le for losbåten ved bordingen.

Johannes Sivertsen, leder i Norsk losforbund, ba umiddelbart etter ulykken om at båtene skulle legges i ro, men ble ikke hørt da.

– Losbåtene i Norge er trygge, sa losdirektør Erik Blom til Vestnytt en knapp uke etter hendelsen i Finland.

– Minner om det som skjedde i Finland

Nå snur han. Fredag beordret Blom at de tre norske båtene som er bygget hos Kewatec legges i ro inntil videre.

– Vi hadde hendelsen i Finland før jul. Så fikk vi en hendelse i Korsfjorden før helgen, som gjorde at vi valgte å benytte alternative båter inntil vi har fått undersøke hendelsen nærmere. I mellomtiden har vi sagt til Bukser og Berging at båtene blir liggende i ro, uvisst hvor lenge, sier Blom.

Ingen kom fysisk til skade i hendelsen.

Les også: – Jeg orker ikke en ny krig

Det er Bukser og Berging som drifter tilbringertjenesten for losene, etter at tjenesten ble privatisert fra Kystverket med virkning fra 1. juni 2016.

Blom bekrefter at beslutningen om å legge båtene i ro ble fattet etter at lokalt verneombud påberopte seg  § 6-3 i Arbeidsmiljøloven: Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid.

– Denne kom meg i hende omtrent samtidig med at jeg besluttet å legge disse båtene til kai. Dette var et strakstiltak på bakgrunn av en hendelse med en av losbåtene på Korsfjorden.

– Hva kan du si om hendelsen?

– Vi kan ikke si noe utover at det kan minne om det som skjedde i Finland, men ikke av samme alvorlighetsgrad, sier Blom, som henviser til Bukser og Berging for ytterligere kommentarer.

Havnet i propellstrømmen

Hans Martin Sand, som er ansvarlig for losbåtene i Bukser og Berging, sier at hendelsen som utløste at båtene nå blir lagt i ro, fant sted fredag med båten Los 129.

Losbåten, som er stasjonert i Viksøy i Sund syd-øst for Bergen i Hordaland, fikk om lag 15 graders krengning da den kom inn i propellstrømmen til et skip, opplyser Sand.

– Båten oppførte seg slik alle båter gjør i en slik situasjon, og det ble en del bevegelse. Det opplevde losen som ubehagelig. Vår losbåtfører opplevde ingen dramatikk, sier han.

Etter ulykken i Finland er det innført som fast praksis at losbåtene ikke skal komme nærmere akterenden av et skip enn 50 meter.

Bukser og Berging vil mens båtene nå ligger i ro undersøke hvor nærme losbåten var da hendelsen skjedde, og få klarhet i andre forhold rundt hendelsen.

– Det har vært diskusjon om disse båtene lenge, og inntil fredag har vi ikke brukt dem når det har vært dårlig vær, sier Sand.

– Båtene er ikke farlige

Mens båtene nå er lagt i ro, avventer Bukser og Berging at det skal gjennomføres interne møter i kystverket mellom losene og ledelsen.

Sand sier de har gitt Kystverket all relevant informasjon i saken.

– Er båtene farlige?

– Nei, de har ikke dårligere stabilitet enn de andre båtene våre. Dette er nok en del styrt av følelser nå, men det må vi respektere. I samarbeid med losdirektøren har vi sagt at vi skal ta ut båtene for å roe ting ned, sier Sand.

Reservebåter tar seg av oppdragene på Viksøy, Tananger og Sokndal i Egersund mens de tre båtene er ute av drift.

Kortere og lettere enn de norske

I mellomtiden er Bukser og Berging i nær dialog med finnene, sier Sand.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Los 126, med base i Tananger, tas og ut av drift. Foto: Andreas Askildsen

– Både med Finpilot, som kjører båtene der, havarikommisjonen og Kewatec, som har bygget båtene. Det er for å få informasjon med en gang det skulle bli noen utvikling i undersøkelsene rundt ulykken der, sier Sand.

Om ulykken i Finland sier han følgende:

– Den skyldtes flere uheldige operative forhold, som i sum resulterte i den ulykkelige hendelsen. Det er flere ting som har skjedd samtidig.

Båten som kantret var lettere og kortere enn de norske.

– De tre båtene som brukes i Norge er en halv meter lengre og cirka 3,5 tonn tyngre enn den som gikk rundt i Finland, sier han, og gjentar at han ikke har noen grunn til å tro at de norske båtene ikke er trygge.

– Alle båtene våre har lik og solid stabilitet, og overgår kravene i regelverket. Vi har ingen indikasjoner på at det er noe feil med båtene eller at de har stabilitetsproblemer. Men noen av losene føler seg utrygge, i og med at disse båtene ligner på dem de bruker i Finland, sier Sand.

– Losene reagerer med lettelse

Kjetil Berg Hansen, hovedvrneombud i Kystverket, sier han mener det er en klok avgjørelse å legge båtene til kai.

– I første omgang bør vi vente på den endelige rapporten fra finske sjøfartsmyndigheter etter den tragiske ulykken med L 242 i desember. Så får vi ta det videre derfra, sier han.

Det er ventet at det kan ta et halvt år før denne rapporten foreligger.

Johannes Sivertsen i Norsk losforbund, som fagorganiserer losene, ba som nevnt innledningsvis om at båtene skulle legges til kai umiddelbart etter ulykken i Finland.

Nå sier han at det er klokt å legge båtene i ro.

– Under hendelsen i Korsfjorden responderte ikke losbåten etter hensikten. Det er et avvik som må behandles, sier han til Sysla.

Ifølge Sivertsen reagerer losene med lettelse på at båtene nå blir liggende til kai.

– Båtene er små og lette, og de har funnet det utfordrende å bruke dem i jobben sin, sier han.

Det er uvisst hvor lenge de tre båtene Los 125, 126 og 129 blir ute av drift.

– Nå skal vi gjøre en vurdering av hendelsen, så får vi se hva vi gjør, sier losdirektør Blom i Kystverket.