Eidesvik Offshore hadde i årets første kvartal driftsinntekter på 248,9 millioner kroner – opp fra 193,3 millioner i samme periode i fjor.

Inntektene inkluderer imidlertid et termineringsbeløp på 66 millioner kroner og gevinst ved salg av et skip på 17,2 millioner.

De rene fraktinntektene falt med 14 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, til 165,5 millioner.

Fortsatt vanskelig

Resultatet før skatt endte på 135,1 millioner kroner, mot 120 millioner i 2017.

Selskapet tror på et vanskelig marked også i tiden som kommer.

– De utfordrende markedsforhold for forsyningsskip ser ut til å vedvare. Vi ser ingen vesentlig endring på kort sikt, skriver selskapet i kvartalsrapporten..

– Innenfor subseasegmentet ser vi økt aktivitet på lengre sikt, men det forventes et utfordrende marked på kort sikt, skriver selskapet.