Forrige uke gjennomførte Kystverket en oljevernaksjon på Svalbard, i nært samarbeid med Sysselmannen.

Fakta

OV Bøkfjord

  • Flerbruksfartøy som bygges for Kystverket.
  • Skal primært operere i områdene rundt Troms og Finmark, og ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap.
  • Skipet har hybrid fremdriftsanlegg med tre generatorer, som hver lager strøm. Har en batteripakke på 850 kW, som er fullt integrert med skipets systemer. Løsningen skal gi besparelser på drivsstofforbruket på rundt 25 prosent.
  • Skipets store batteripakke gjør det mulig å slå av generatorene når fartøyet er i havn og kun forsynes via batteriene.

Der var Kystverkets nybygg i aksjon.

– Det nye oljevernfartøyet vårt, hybridskipet OV Bøkfjord, opererer vanligvis i Troms og Finnmark. Det er konstruert for å kunne gå inn på grunt vann og dermed få fraktet utstyr i land. Det var spesielt viktig her på Svalbard der du ikke finner infrastruktur og kaianlegg i samme tetthet som på fastlandet, sier seniorrådgiver Rune Bergstrøm ifølge Kystverkets nettsider.

Nybygget OV Bøkfjord skal ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap. Det er utstyrt med borerigg, og har spesialutstyr til å ivareta flytende merker. Skipet kan dermed utføre alle oppgavene som Kystverket i dag bruker forskjellige fartøy til.

Styrket beredskap
Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly var aksjonsleder etter at Kystverket hadde tatt over aksjonsledelsen, og fulgte oljevernaktivitetene fra aksjonssentralen i Horten.
– Vi konkluderer med at vi nådde målene vi hadde satt oss for øvelsen, og går nå gjennom læringspunkter og hva vi bør trene mer på. Slik blir beredskapen styrket før en eventuell større hendelse rammer de særlig sårbare naturområdene på Svalbard, sier Ly. 
Største noen gang
Det har aldri tidligere blitt mobilisert så mye personell og utstyrsressurser til Svalbard. I en reell situasjon ville flere av fartøyene brukt et par dager på å nå skadestedet, mens andre er lokalisert i nordområdene og godt utstyrt med oljevernmateriell.De siste årene har Kystverket også plassert ut konteinere med oljevernutstyr på flere steder på øygruppa.