Kystverkets nye batterihybrid, OV Ryvingen, skal etter planen komme i drift allerede høsten 2018. Men erfaringene fra deres første el-drevne skip, OV Bøkfjord, har ført til krav om endringer når neste skip skal bygges for etaten som jobber med vedlikehold og oljeberedskap.

– Vi ligger i ro om kveldene og nettene, og når man går på batteri hører man lydene fra nabolugaren godt. Det er klart det var en stor overgang for oss med tanke på støy. Nå er det nesten som å slå på en lommelykt. Det er ikke mye lyd, sier Alf Arne Borgund i Kystverket.

Kraftigere lydisolasjon

Avdelingslederen sitter til daglig på kontoret i Ålesund, men har også steppet inn som kaptein på OV Bøkfjord deler av tiden båten har vært i drift. På den måten har han fått førstehånds erfaring med hvor lite lyd man opplever etter overgangen til batteri.

Kystverkets OV Bøkfjord har gitt nyttige erfaringer. Illustrasjon: Kystverket

– Du vet, det er nesten så man kan høre om det slippes en fis i nabolugaren. Det tar vi hensyn til når OV Ryvingen skal bygges, og vi har gått opp på kravene om ekstra støydemping både mellom lugarene og med tanke på ventilasjonsanlegget, forteller Borgund, som legger til at de er svært godt fornøyde med å ha gått over til batteridrevne fartøy.

– Vi har forelsket oss i batterihybriden. Den passer svært godt til vår type drift, slår avdelingslederen fast.

Termos som varmer

Men det er ikke bare støydempingen som blir trappet opp om bord på OV Ryvingen. Det drøye 46 meter lange skipet vil være fylt med ny teknologi. Skipet bygges på Fitjar mekaniske verksted, og blir en diesel-elektrisk hybrid med en batteripakke med kapasitet på 3000 kWh. Denne produseres av Rolls Roys, mens hovedmotoren med kapasitet på 2000 kWh kommer fra datterselskapet Bergen Engines. Dieselmotoren er også klargjort for biodrivstoff.

Seniorrådgiver Einar Bjørshol viste under ZEROs maritime konferanse frem noen av de tekniske løsningene, blant annet det han beskriver som en termos.

Denne rommer 10.000 liter varmtvann som skal fungere som lager for spillvarme fra skipet hovedmaskin og senere brukes til oppvarming.

– Vi har oppfordret leverandørene til å tenke nytt, slår Bjørshol fast, og legger til at OV Ryvingen blir en viktig del av etatens må om å halvere egne utslipp innen 2030.