Det 60 meter lange selvstyrende marinefartøyet til Rolls-Royce skal ha en rekkevidde på 3500 nautiske mil, operere 100 dager og komme opp i 25 knop.

Skipkonseptet er designet for å utføre oppdrag som patruljering og overvåkning, avdekke miner eller flåteovervåking.

– I løpet av de neste 10 årene, venter Rolls-Royce å se introduksjonen av mellomstore ubemannede plattformer, spesielt i ledende mariner, ettersom konseptet med en blanding av bemannede og ubemannede flåter utvikler seg. Med vår erfaring og evner venter vi å lede dette feltet, uttaler Benjamin Thorp, daglig leder i Rolls-Royce Naval Electrics, Automation and Control i en pressemelding.

– Billigere og sikrere

Leverandøren tror autonome skip blir billigere og redusere risikoen for ulykker.

Rolls-Royce hevder mariner vil ha operasjons- og kostnadsfordeler med en flåtekombinasjon av autonom teknologi med større bemannede skip til de varierte oppdragene.

Det første designet på dette skipskonseptet har et fullt elektrisk fremdriftssystem som krever færre hjelpesystemer for eksempelvis smøring og kjøling.

Testing

Det er et stort fokus på autonome skip.

Etter initiativ fra blant annet Sjøfartsdirektoratet, har også Norge gått i bresjen for at FNs sjøfartsorganisasjon IMO skal sette spørsmålet om autonome skip på dagsorden internasjonalt.

I sitt maritime hovedkvarter i Ålesund har Rolls-Royce satt opp en simulator for testing av et autonome fartøy, og i fjor høst signerte Sjøfartsdirektoratet og Kysttverket avtalen som åpnet opp for verdens første testområde for autonome skip, slik at ny teknologi kan testes ut i Trondheimsfjorden.