På fire forsyningsbaser med landstrøm vil utslippsmengden kuttes med oppimot 15.000 tonn CO₂ i året, ifølge en pressemelding fra NorSea Group.

De fire basene i Hammerfest (Polarbase), Kristiansund (Vestbase), Dusavik og Tanager fikk i fjor støtte fra Enova for å bygge ut landstrømanlegg. Det er disse fire som går innunder kontrakten. Vestbase og Polarbase er datterselskaper av Norsea.

Apply TB skal levere anleggene, som er forventet klare innen 31. oktober neste år. Produksjonen av landstrømscontainerne vil foregå i Bergen.

Kontrakten er på 70 millioner kroner, hvorav 52 millioner kommer fra støtte fra Enova.

– Det er en betydelig investering for oss, med god støtte fra Enova, der alle parter ser det miljømessige og kommersielle grunnlaget for å gjennomføre prosjektet på en god måte, sier John Stangeland administrerende direktør i NorSea Group, i pressemeldingen.