– Det var oss de tok, så fikk resten kjøre løpet uten å bli straffet, sier Åge Remøy.

I en børsmelding fra Oslo Børs 16. november i fjor, varslet de at Fosnavåg-rederiet måtte betale 493.800 kroner for brudd på kravet til likebehandling i restruktureringen og fusjonen med Solstad.

Oslo Børs var kritiske til at hovedaksjonær i REM, Åge Remøy, fikk beholde majoriteten av aksjene i selskapet ved å gå inn med 150 millioner friske kroner i restruktureringen av REM.

De mente videre at reparasjonsemisjonen ikke var tilstrekkelig for å rette opp i skjevheten, og at likebehandlingsprinsippet er brutt.

Ønsket å sende et signal

En annen ting de reagerte på var at  aksjonærene i REM ble tilbudt B-aksjer i Solstad som følge av fusjonen, mens Åge Remøy fikk A-aksjer for halve beløpet han går inn med.

Mens A- og B-aksjene gir de samme økonomiske rettighetene, blant annet til utbytte, gir A-aksjene ti ganger flere stemmer enn hver B-aksje.

Fakta

Overtredelsgebyr fra Oslo Børs

  • De siste årene er REM og Sparebank 1 Østfold Akershus blitt sanksjonert med overtredelsesgebyr for brudd på kravet til likebehandling.
  • I fjor ble også Birdstep og Funcom sanksjonert med offentlige kritikk for brudd på likebehandling i forbindelse med rettede emisjoner.

Hør mer om REM – Klikk på lenkene for å åpne i Itunes

  • I denne episoden av Sysla Shipping kan du høre hvordan Åge Remøy opplevde å miste REM.
  • Du kan også klikke her for å høre tidligere REM-sjef Ola Beinnes Fosse fortelle om de dramatiske ukene da Aker tok kontrollen over rederiet, gjennom det som har vært omtalt som et bakholdsangrep.
  • En nettside med oversikt over alle våre podcaster finner du her.

Les også: Dette blir de nye navnene til Rem-båtene

Det var første gang et offshore-rederi har fått et slikt overtredelsesgebyr i nyere tid.

– Vi ønsker helt klart å sende et signal til offshore-rederiene, og andre selskaper, om at de som er i restruktureringeprosesser nå må vise aktsomhet, sa kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase ved Oslo Børs til Sysla etter at boten var gitt.

– Favorisering av hovedeieren

I dag har så godt som alle norske offshore-rederier gjennomført restruktureringer. I alle de største børsnoterte rederiene har utvanningen av de eksisterende aksjonærene vært betydelig.

Oslo Børs har ikke reagert mot andre enn REM.

Les også: Åge Remøy blir største eier i Vestland Offshore

– I REM-saken var favoriseringen av  hovedeier gjennom tildelingen i den rettede emisjonen og tildeling av A-aksjer, samt prosessen rundt selve restruktureringen avgjørende. Så langt har vi ikke slått ned på tilsvarende forhold innen offshore/oljeservice-sektoren. Dersom vi sanksjonerer selskaper, gjør vi dette kjent, skriver Aase hos Oslo Børs til Sysla.

– Samme ingrediensene

Det kan ikke Åge Remøy forstå.

– For all del – jeg ønsker ikke bøter på noen andre. Men jeg stusser fælt over avgjørelsen til Oslo Børs. Jeg synes ikke de har opptrådt konsistent her overhodet, sier han til Sysla.

Også daværende fungerende sjef i REM, Ola Beinnes Fosse, sa i et intervju under Sysla Live i november i fjor at det ville bli mange bøter fremover, dersom dette var linjen Oslo Børs la seg på.

Aase hos Oslo Børs sier at det var en helhetsvurdering som lå bak beslutningen om å sanksjonere REM.

– Andre saker har kanskje hatt noen av de samme ingrediensene, men i slike saker gjør vi en helhetsvurdering.  Vi ser på arten og graden av forskjellsbehandling, omstendighetene rundt selskapets beslutning, utformingen av løsningene og handlingsalternativer selskapet stod ovenfor.

– Generelt, så har selskaper i en kritisk finansiell situasjon et handlingsrom der forskjellsbehandling kan forsvares. Selskapet må likevel være oppmerksom på graden og arten av forskjellsbehandlingen, skriver Aase.

Reduserte gebyret, opprettholdt vedtaket

Den 22. november inngikk Åge Remøy gjennom selskapet Forsa AS avtale med Rem Offshore om å stille til rådighet A-aksjer i Solstad Offshore.

– Men det var det nesten ingen som ville ha, sier Remøy.

Han klaget på det opprinnelige overtredelsesgebyret til Oslo Børs, som svarte med å opprettholde vedtaket om at det forelå et brudd på likebehandlingsregelen i løpende forpliktelser.

De reduserte imidlertid gebyret til to ganger årlig kursnoteringsavgift, altså. 329.200 kroner, som følge av at Selskapet etter børsens vedtak av 16. november 2016, har truffet tiltak med det formål å redusere den forskjellsbehandlingen som har funnet sted.