Daglig leder Alexander Aas i Aas Kystservice har investert tungt i nye fartøy og har klokketro på oppdrettsnæringen fremover. Den nye avluserbåten har vært et tidligere offshorefartøy og er 46 meter. Båten er nå under ombygging og utrustning med montering av kraner og thrustere, heter det i en pressemelding.

Avluserlinjene skal monteres i juni. Båten vil være døgnbemannet med et totalt mannskap på seks personer.

– Vi satser uten å ha noen avtaler i bunn, verken for brønnbåt eller avluserbåt. Vi har imidlertid en fot innenfor næringen allerede og kjenner næringen godt, sier Aas i meldingen.

Flatsetsund Engineering skal levere tre avluserlinjer til den nye avluserbåten.

– For oss er det en stor tillitserklæring at en ny aktør i markedet velger vårt system som førstevalg, sier produktingeniør Odd Arne Skjong hos Flatsetsund Engineering.