Foto: DOF

DOF tror ikke lenger på kriseløsning før nyttår

– Det har tatt litt lenger tid enn vi trodde, sier konsernsjef Mons Aase. Selskapet tror nå på en løsning “tidlig i første kvartal”.

Publisert

Gjennom høsten har det kriserammede rederiet DOF forhandlet med obligasjonseiere og banker for å få på plass en langsiktig løsning for finansieringen av selskapet.

Underveis har de fått innvilget flere kortere utsettelser på gjeldsinnbetalinger, både fra banker og obligasjonseiere. En gruppe obligasjonseiere, den såkalte Ad Hoc-gruppen, har flere ganger holdt igjen og ikke villet gå med på utsettelser, og heller fremmet forslag om mer informasjon og kortere frister.

Ved utgangen av november håpet selskapet på en løsning før nyttår. Nå tror selskapet at en løsning er oppnåelig i “tidlig første kvartal”.

DOF-sjef Mons S. Aase. Foto: Jan. M. Lillebø

– Det har tatt litt lenger tid enn vi trodde det ville ta tidligere. Det er viktig å holde en stram tidsplan, men det har gått litt saktere enn vår optimistiske plan tilsa, sier konsernsjef Mons Aase til Sysla mandag.

Bankene gjenstår

Fredag oppnådde selskapet enighet også med Ad Hoc-gruppen, og hadde dermed oppnådd enighet med samtlige obligasjonseiere.

Fortsatt gjenstår det imidlertid å oppnå en enighet med bankene. Mandag skriver selskapet i en melding at forhandlingene fortsatt pågår, og at bankene utviser vilje til å oppnå et positivt resultat.

“Et par av bankene, som representerer mindre enn ti prosent av den utestående lånebalansen, viser tilbakeholdenhet, men vil forhåpentligvis gå med på en fortsatt fordelaktig deltakelse”, heter det i meldingen fra DOF mandag.

DOF er i dialog med bankene som har gitt lån til flåten som ligger under DOF Rederi AS, og sammen med datterselskapet DOF Subsea med “store finansinstitusjoner” i Brasil.

DOF har flere ganger rapportert at det har vært vanskelig å få refinansiert banklånene.

I første kvartal i år skrev datterselskapet DOF Subsea at “noen banker har signalisert tilbakeholdenhet med å finansiere eiendeler innen OSV-industrien”. OSV står for Offshore Support Vessel, som altså er offshorefartøy.

Er ukuelig optimist

Konsernsjef Mons Aase ønsker ikke å gå i detaljer om hvorfor bankene er tilbakeholdne og om det er de samme som fortsatt holder tilbake, men sier han er “ukuelig optimist” med tanke på å finne en løsning.

– Dette har jeg tro på at vi skal få på plass, sier Aase.

Med en eventuell løsning med bankene vil alle kreditorene være på plass, og det vil være duket for at aksjonærene skyter inn mer penger i selskapet gjennom en emisjon. Majoritetseier Helge Møgster har allerede gjort det klart at han er villig til å investere nye 200 millioner kroner.

– Da er det vel dags for å gjøre en emisjon. Vi har tidligere sagt at vi ønsker å likebehandle alle aksjonærer, sier Aase til Sysla.

Når Sysla ringer Aase lille julaften er han akkurat ferdig med en lengre skitur på Voss. Nå legger han forhandlingene på hyllen en periode, og har ikke planer om å returnere til kontoret før sjette januar.

Slaktes av analytiker

Etter løsningen med obligasjonseierne på fredag steg aksjekursen til DOF med 60 prosent på Oslo Børs, fra 1,22 kroner til 1,95 kroner pr aksje. Analytiker Lauritz Georg Karvel i Carnegie mener imidlertid at DOF-aksjen nå er den mest overprisede på Oslo Børs.

«Dof er et gjeldsberg som burde vært tatt over av bankene for lenge siden, men som har fått blitt holdt kunstig i live ved at nye penger har blitt puttet inn i selskapet av hovedaksjonær i flere omganger. Aksjen er ut ifra alle fornuftige prisingsmetoder verdt null», skriver Karvel i en analyse gjengitt av Infront TDN Direkt, ifølge E24.

Han påpeker at det ikke har blitt slettet noe gjeld av betydning, sett bort fra 60 millioner i obligasjonsgjeld eid av majoritetseier Helge Møgster, som vil konverteres til DOF-aksjer.

«De strukturelle problemene har derfor kun har blitt skjøvet frem i tid (mens eiendelene bare blir eldre og eldre etter hvert som tiden går)», skriver analytikeren.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail