«Viking Energy». Foto: Marianne Borchgrevink-Brækhus.

Eidesvik får verdens første utslippsfrie offshorefartøy

Forsyningsfartøyet «Viking Energy» skal bygges om for å gå lange distanser på ren ammoniakk uten utslipp av klimagasser. EU har tildelt 100 millioner kroner til prosjektet som skal bane vei for nullutslippsfartøy.

Publisert

Torsdag presenterte samarbeidspartene fra Bømlo-rederiet Eidesvik, Equinor, næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, Prototech og Wärtsila nyheten om bord i «Viking Energy» ved Bryggen i Bergen.

Offshorefartøyet skal være med på et fullskala-forskningsprosjekt hvor de skal benytte en ammoniakkdrevet brenselcelle for å oppnå nullutslipp. Dette vil gjøre «Viking Energy» til verdens første offshorefartøy uten utslipp.

Dette realiseres imidlertid kun hvis ammoniakken produseres ved hjelp av fornybare energikilder, og det skal Yara sørge for, ifølge samarbeidspartnerne.

230 millioner kroner

Bergenske Prototech, som har markert seg innen romfartsteknologi, skal levere brenselcelle-teknologien, og Wärtsilä skal installere systemet på skipet.

Med det nye energisystemet kan skipet seile på rent drivstoff opp mot 3000 timer hvert år.

Skipet skal imidlertid beholde de eksisterende energisystemene om bord, men regner med at mellom 60 og 70 prosent av energiomsetningen hentes fra ammoniakk. På sikt ser Eidesvik for seg at opp mot 90 prosent av energiomsetningen vil komme fra den nye løsningen.

Brenselcellen skal ha en kapasitet på to megawatt og skal installeres på skipet i 2023. I løpet av en periode på et år skal så teknologien testes i ordinær trafikk for Equinor.

Prosjektet har en prislapp på 230 millioner kroner, hvor blant annet 100 millioner finansieres av EU-programmet Horizon 2020. Foruten EU, er det et konsortium av 14 europeiske selskaper og institusjoner som deltar i prosjektet, der Equinor er den største finansielle bidragsyteren.

Nyheten ble presentert fra broen på «Viking Energy». Fra venstre: Teknisk direktør i Eidesvik Offshore, Vermund Hjelland, leder for «Fremtidige verdikjeder» i Equinor, Henriette Undrum, Prototech-sjef Bernt Skeie, sjef for teknologi og utvikling i Wärtsila, Ingve Sørfonn og NCE Maritime CleanTech-leder Hege Økland. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen.

Flere milepæler

Dette er ikke første gang «Viking Energy» får internasjonal oppmerksomhet.

I 2016 ble «Viking Energy» det første hybride offshorefartøyet med batteripakker. I 2003 var dessuten fartøyet verdens første offshoreskip som gikk på LNG.

– Dette er tredje gang vi når en stor milepæl med dette fartøyet. To ganger tidligere har vi presentert verdensledende løsninger med «Viking Energy», og nå topper vi det altså dette med å bli utslippsfri, sier Vermund Hjelland, teknisk direktør i Eidesvik til Sysla.

Bømlo-rederiet har gjennom flere år satset på utslippsreduserende løsninger, og har i dag batteriløsninger på fem av sine fartøy. I tillegg har Eidesvik fem fartøy som går på flytende gass, LNG. De neste to månedene skal det installeres batteri på ytterligere to fartøy, «Viking Avant» og «Viking Neptun». Av flåten på 15 skip vil nær halvparten være hybride i løpet av våren.

– Bør stilles krav

«Viking Energy» har gått på kontrakt for Equinor siden skipet stod ferdig i 2003. På pressekonferansen takket Eidesvik-direktør Jan Fredrik Meling Equinor for samarbeidet.

– Eidesvik ville aldri vært der vi er hvis ikke Equinor hadde vist oss den tilliten vi har fått opp gjennom årene, sa han til de fremmøtte under pressekonferansen.

Hjelland er klar på at Eidesvik ønsker å ta teknologien i bruk på flere av sine skip i fremtiden.

– Når vi nå kan bevise at nullutslipp er mulig, bør det også stilles krav om det, svarer Hjelland på spørsmålet om det bør stilles tydeligere krav fra myndighetene.

Cecilie Rønning, direktør for felles driftsstøtte i Equinor. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen.

– Avgjørende å komme raskt i gang

«Viking Energy» fikk tidligere denne uken en ny femårskontrakt med Equinor.

– Vi ønsker å være en pådriver for lavutslippsløsninger, og har satt oss ambisiøse mål. Derfor er dette en veldig spennende dag for oss, sier direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor, Cecilie Rønning.

Nyheten kom to uker etter Equinor kunngjorde at norsk sokkel skal bli utslippsfri innen 2050. Innen 2030 skal oljegiganten kutte utslippene med 40 prosent, målt mot 2005.

Kuttene skal blant annet komme gjennom økt elektrifisering, inkludert grønnere skipsfart.

Rønning mener prosjekter som dette blir viktig for å nå selskapets mål.

– Det er avgjørende å komme i gang raskt med ny teknologi. Når det gjelder forsyningsskip er vi utrolig opptatt av å kutte utslippene. Eidesvik har vært en viktig samarbeidspartner for oss, og var de første i vår portefølje med LNG og batteri. Rederiet har lenge vist at de evner å være innovative, sier Rønning til Sysla.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på vei om bord i «Viking Energy» under lanseringen i Bergen torsdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen.

Skal kutte utslipp med 50 prosent på ti år

Til stede på presentasjonen var også klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

– Gratulerer til oss alle. Dette er en global nyhet som både kan og vil få global betydning, sier Elvestuen.

I juni la regjeringen frem handlingsplanen for grønn skipsfart som beskriver hvordan Norge skal halvere utslippene i innenriksfarten innen 2030.

Planen om bruk av ammoniakk til fremdrift i skip er i tråd med denne handlingsplanen, mener ministeren. Han tror det er mulig å nå utslippsmålene, men mener det vil bli krevende og forutsetter at ny teknologi raskt tas i bruk.

– Norge leder virkelig an når det gjelder å kutte utslipp innen skipsfart. Vi ligger allerede i front når det gjelder ferger og hurtigbåter. Med brenselceller og ammoniakk viser dette prosjektet hvordan store skip kan seile langt, helt utslippsfritt, sier Elvestuen til Sysla.

Han vil imidlertid ikke gi noen konkrete lovnader om det vil stilles strengere krav eller gis insentiver til null- og lavutslippsløsninger i skipsfarten fremover.

– Vi må drive frem utviklingen gjennom gode støtteordninger. Om det skal stilles strengere krav når teknologien nå kommer, er noe vi må vurdere, sier ministeren.

Det var tett om plassen om bord i «Viking Energy» under lanseringen torsdag. Til venstre teknisk direktør i Eidesvik, Vermund Hjelland, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Prototech-sjef Bernt Skeie. Foto: Marianne Borchgrevink-Brækhus

Skal bruke romteknologi

DNV GL anslo i en rapport nylig at ammoniakk kan stå for 25 prosent av drivstoffet til sjøs i 2050.

Det er særlig kostnadene ved de ulike drivstoffene og prisen på motor og fremdriftssystem som gjør at ammoniakk kommer bra ut i DNV GLs prognose, skriver Energi og Klima.

Ammoniakk, som består av nitrogen og hydrogen (NH3), har høyere energitetthet enn mange andre alternative drivstoff. Det er også allerede en betydelig produksjon og infrastruktur for transport av ammoniakk på plass, siden ammoniakk brukes i gjødsel og dermed fraktes i dag som vare på skip i stort omfang, skriver de.

Det er bergensselskapet Prototech som skal levere brenselcelle-teknologien. Brenselsceller gjør kjemisk energi om til elektrisitet uten utslipp.

– Prototech skal levere et innovativt energisystem. Vi har lang erfaring med slike løsninger, og har jobbet med dette i tilknytning til romfart de siste 25 årene, og denne erfaringen kommer godt med. Vi tar teknologien fra romfart til sjøfart, sa daglig leder i Prototech, Bernt Skeie under presentasjonen.

Tradisjonelle brenselsceller bruker hydrogen, men forskere har den siste tiden sett på hvordan en kan benytte seg av ammoniakk isteden, ifølge phys.org.

De viser også til at ammoniakk er den fornybare energikilden som har lavest kostnad per enhet, sammenliknet med bensin og diesel.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail