Dagfinn Neteland i Fjord1. Arkivfoto: Jan Lillebø

Fjord1-sjefen om oppkjøp: – En anerkjennelse

Dagfinn Neteland mener Havilas oppkjøp i Fjord1 gir selskapet mange positive muligheter.

Publisert

Onsdag kom nyheten om at Frederik Wilhelm Mohn har trukket seg fra Fjord1-styret med umiddelbar virkning.

Mohn, som er nest største aksjonær i fergeselskapet, skal ha reagert på at hovedeier Per Sævik mandag tok kontroll over selskapet gjennom å øke Havilas eierandel i selskapet fra 51 til 67 prosent, uten å varsle de andre eierne.

Samtidig ble det kjent at Sævik har gått sammen med det amerikanske investeringsfondet Vision Ridge Partners for å finansiere planene, og sammen eier de to selskapene nå drøyt 70 prosent av aksjene i Fjord1.

– En anerkjennelse

Konsernsjef i Fjord1, Dagfinn Neteland, sier imidlertid til Sysla at han anser oppkjøpet som en positiv utvikling for fergerederiet.

– Per Sævik og hans familie har vært et positivt innslag i eierskapet i Fjord1 siden 2011. At han nå velger å ta et enda større strategisk grep om selskapet vårt og synes det er spennende muligheter her, ser jeg på som en anerkjennelse, sier Neteland.

Til DN uttrykte Sævik tirsdag at han i likhet med Mohn ble tatt på sengen av oppkjøpet. Ovenfor Sysla sier Netland derimot at han ikke er overrasket over omstruktureringen.

– Dette er ikke mer komplisert enn at våre venner i Havila har kjøpt seg opp i selskapet. Det er feil å si at det kom uventet. Samtidig har ikke jeg hatt noen idé om hvordan strukturen i selskapet skulle se ut, men jeg er ikke overrasket, sier Neteland.

– Ikke en del av dialogen

Han presiserer at han ikke har vært en del av dialogen mellom aksjonærene.

– Her er ikke jeg involvert, dette er noe aksjonærene må ta seg imellom. Vi er opptatt av at aksjonærene skal likebehandles, og så får de ta beslutninger seg imellom.

– Mohn reagerer jo tilsynelatende nettopp på at han ikke føler seg likebehandlet og informert?

– Det kan ikke jeg uttale meg om, det får Mohn uttale seg om selv. For min del er ikke dette problematisk, sier Neteland.

– Mange muligheter

Samtidig som oppkjøpet ble kjent, åpnet Sævik for å fusjonere Fjord1 med det kriserammede rederiet Havila Kystruten. I børsmeldingen heter det at «intensjonen til selskapene vil være å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og turistselskap gjennom en potensiell fusjon med Havila Kystruten AS».

Havila-sjef Per Sævik sa onsdag til Sysla at det imidlertid ikke er gitt at det blir en sammenslåing av Fjord1 og Havila Kystruten med det første.

– Grunnen til at vi tok med det i meldingen er at aksjonærene skal være klar over at det på et eller annet tidspunkt kan bli en problemstilling. Men det er ikke gitt at det blir en sammenslåing. Kanskje det blir mer at man lager en struktur der begge er under felles eierskap, sa Sævik til Sysla.

Neteland vil heller ikke konkludere med en eventuell sammenslåing, men vil heller ikke utelukke det.

– For at en sammenslåing skal være aktuelt må det finnes en begrunnelse. Dette blir nok et tema fremover, og det er mange spennende muligheter.

Neteland sier videre at oppkjøpet ikke vil ha noe å si for driften av fergeselskapet.

– Vi kommer til å stå på som vi alltid har gjort, og det vil ikke bli noen endringer. På sikt ser vi at reiselivssegmentet gir oss spennende muligheter. Vi har jo jobbet litt mot Havila Kystruten og er i samme segment, sier Fjord1-sjefen.

Svakere resultater

For Fjord1 har 2019 vært preget av inntektsfall, som ifølge fergeselskapet skyldes høye investeringer i nybygg, ombygging, kaier og infrastruktur.

De to siste årene har Fjord1 tapt flere av de største fergesambandene til konkurrenter, deriblant den trafikktunge fergeruten Halhjem-Sandvikvåg langs E39 i Hordaland, Molde-Vestnes i Møre og Romsdal og Flakk-Rørvik i Trøndelag.

I siste resultatrapport skriver selskapet at de forventer at omsetningen vil øke til neste år når nye kontrakter starter opp 1. januar 2020, og forventer at driftsinntektene vil øke med 10–15 prosent i 2020.

Det har ikke lyktes Sysla å få en kommentar fra Frederik Mohn.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail