Med ombyggingen vil «Viking Energy» i 2023 ha testet tre ulike fremdriftssystemer. Foto: Eidesvik Offshore

Denne båten har vært først ute med ny teknologi to ganger. Nå skal den bygges om på nytt.

Eidesvik Offshore mener den grønne satsingen har hjulpet dem gjennom krisen.

Publisert

I midten av januar lanserte Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore at offshorefartøyet «Viking Energy» skal bygges om for å gå på ammoniakkdrevne brenselceller.

Båten blir med det verdens første utslippsfrie offshorefartøy.

LNG og batteri

Dette er imidlertid ikke første gang Eidesvik og «Viking Energy» går i bresjen for nye maritime fremdriftssystemer.

Da båten sto ferdig i 2003 var det verdens første forsyningsskip drevet på flytende naturgass (LNG). Tolv år senere mottok Eidesvik støtte for å installere en hybridløsning med batterisystemer i «Viking Energy».

Uttelling midt i oljekrisen

Når fartøyet bygges om for tredje gang i 2023, skyldes ikke dette at de tidligere løsningene har vært mislykket, men en bevisst strategi fra offshorerederiet, ifølge teknologidirektør Vermund Hjelland i Eidesvik.

– Vi ønsker å være et kraftsenter i bransjen når det gjelder testing av ny klimateknologi. Det er noe vi har trodd på siden 1999 da vi designet og utrustet Viking Energy med LNG, sier Hjelland til Sysla.

Han understreker samtidig at endringene må svare seg økonomisk.

– Det nytter ikke at de som er best i klassen tjener minst, men de siste fem årene har vi fått uttelling for investeringene våre.

Grønnere skip har gitt kontrakter

Da oljekrisen traff i 2014 var offshorerederiene blant dem som ble hardest rammet. Store rederier som Solstad Offshore og Dof er blant selskapene som fortsatt sliter med flere titalls milliarder i gjeld.

Samtidig har Eidesvik valgt å satse stort på ny teknologi.

I dag har Bømlo-rederiet batteriløsninger på fem av sine fartøy og i løpet av våren skal det installeres batteri på ytterligere to fartøy, «Viking Avant» og «Viking Neptun».

Hjelland forklarer at den grønne satsingen har vært avgjørende for å utløse nye kontrakter de siste fem årene.

– Sammenfallet med nedturen i bransjen og klimafokuset vårt har gjort krisen litt enklere å håndtere. Vi har ikke vært så dårlig stilt som mange andre, sier Hjelland.

I januar kunne teknologidirektør i Eidesvik, Vermund Hjelland (til venstre), presentere nyheten om at «Viking Energy» på nytt skal teste ny teknologi, sammen med samarbeidspartnerne. Her med Henriette Undrum fra Equinor, Prototech-sjef Bernt Skeie, sjef for teknologi og utvikling i Wärtsila, Ingve Sørfonn og NCE Maritime CleanTech-leder Hege Økland. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen.

Forutsigbarhet avgjørende

Siden «Viking Energy» ble levert i 2003, har båten hatt forutsigbare kontrakter og seilingsmønstre for Equinor, noe som har vært avgjørende for å teste ulik teknologi, forklarer Hjelland.

– For å gå over på ammoniakk trengte vi ny forutsigbarhet, og det fikk vi gjennom femårskontrakten vi nylig inngikk med Equinor. Denne strekker seg et og et halvt år inn i ammoniakkdriften, og vi forventer også at denne kontrakten vil forlenges. Det gjør det mulig å forsvare en slik investering, sier Hjelland.

– Når dere for tredje gang tester et nytt fremdriftssystem på samme skip, er det et tegn på at teknologien ikke har vært så vellykket som dere ønsket?

– Jo, dette handler ikke om det. Det at vi har testet både LNG og en hybrid batteriløsning i forkant er egentlig en forutsetning for at vi nå kan gå i gang med en så avansert løsning. Vi hadde aldri testet noe sånt på en båt uten den erfaringen vi har gjort oss.

Kan stå for 25 prosent

En fersk rapport, utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Vestlandskonferansen, viser at vestlandsnæringene, deriblant maritim sektor, vil få bedre konkurransekraft dersom verden skjerper klimatiltakene.

DNV GL anslo i en rapport nylig at ammoniakk kan stå for 25 prosent av drivstoffet til sjøs i 2050.

Teknologidirektøren i Eidesvik har tro på at ammoniakk kan bli den ideelle løsningen fremover.

– Vi har ikke et behov for å introdusere nye løsninger hvis vi har en optimal fungerende løsning uten utslipp. Samtidig er det vanskelig å si når det vil bli lønnsomt, sier Hjelland.

I juni la regjeringen frem handlingsplanen for grønn skipsfart. Hvordan skal Norge klare å halvere utslippene i innenriksfarten de neste ti årene? Hør mer i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail