BYTTER SJEF: Havyard har tapt penger på flere byggeprosjekt, og er i forhandlinger med kreditorer og kunder for å sikre fortsatt drift. Mandag fikk selskapet ny administrerende direktør. Foto: Havyard

Ny sjef i Havyard: – Kom veldig brått på

– Utviklingen i selskapet har ikke vært bra. Da er det et naturlig steg at man vurderer sine stillinger, sier styreleder Vegard Sævik om sjefsbyttet. Konstituert administrerende direktør Gunnar Larsen sier utnevnelsen kom uventet.

Publisert

Styret i Havyard Group har konstituert Gunnar Larsen som administrerende direktør i selskapet, etter Geir Johan Bakke mandag gikk av med umiddelbar virkning.

Larsen, som kommer fra stillingen som leder for Havyard Production, sier utnevnelsen ikke var ventet.

– Det kom veldig brått på meg. Jeg vil nå bruke litt tid på å orientere meg, sier Larsen til Sysla.

Larsen sier han fikk beskjed om rollebyttet «ganske nylig». Når Sysla ringer Larsen og gratulerer med ny jobb, svarer han:

– Som det ble sagt til meg i dag: gratulerer, men lykke til. Det er klart det er en spesiell situasjon.

Konstituert administrerende direktør Gunnar Larsen i Havyard. Foto: Havyard

Styreleder: – Utviklingen har ikke vært god

Styreleder Vegard Sævik i Havyard sier til Sysla han ikke ønsker å gå særlig inn på begrunnelsen for Bakkes avgang, men legger til at det er mulig å legge sammen to og to.

– Utviklingen i selskapet har ikke vært bra. Da er det et naturlig steg at man vurderer sine stillinger, sier Sævik.

Styrelederen sier beslutningen ble tatt etter en samtale mellom ham og Bakke, der de ble enig om at Bakke skulle fratre. Det har ikke lyktes Sysla å komme i kontakt med Bakke mandag.

Styrelederen vedgår at Larsen har fått kort tid til å forberede seg på å ta over roret. For å unngå å gå bak ryggen på den sittende sjefen jobbet ikke styret med å finne en ny kandidat før det var enighet med Bakke om at han skulle trekke seg. Dermed lå det i kortene at det vil komme brått på den som ble spurt, sier Sævik.

Sævik vedgår også at det er en spesiell situasjon for selskapet å bytte leder i.

– Det finnes aldri et ideelt tidspunkt å gjøre denne type ting på. Vi må gjennomføre de beslutningene vi tar, og kan ikke time de til verden forøvrig, sier han.

Jobber med kortsiktig løsning

Havyard er midt i en økonomisk krise, og forhandler nå med berørte parter for å sikre videre drift.

I november ble det kjent at egenkapitalen i Havyards datterselskap Havyard Ship Technology (HST) er tapt, at lånebetingelsene er brutt og at selskapet har stanset betaling av gjeld.

Like etter droppet verftsgruppen fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal, for å kunne «bruke all kapasitet og tilgjengelig ressurser til arbeidet med å løse den finansielle situasjonen».

Selskapet har i flere omganger måttet konstatere tap på prosjekter hos datterselskapet Havyard Ship Technology, blant på annet byggingen av fem ferger for Fjord1. Selskapet har tidligere opplyst at de er i dialog med banker og garantister, og vil innlede dialog med kunder og underleverandører, for å sikre ferdigstillelse av de pågående prosjektene ved HST.

Larsen understreker at det viktigste for selskapet nå er å jobbe videre med denne prosessen.

– Vi jobber med alle interessentene; redere, banker og andre, for å sikre driften videre. Så langt har det vært en positiv prosess, sier Larsen.

Sævik sier arbeidet er krevende, og at det er mange faktorer som skal på plass. Han sier de har godt håp om å komme i mål, men vil ikke anslå noen tidshorisont.

Kommer tilbake til langsiktig løsning

Mens hovedprioriteten er å finne en kortsiktig løsning slik at selskapet kan fullføre arbeidene de har begynt på, vil det imidlertid ikke løse selskapets mer overordnede problemer, sier Sævik.

– Det er vel rett å si at når du har skip under bygging og nær ferdigstillelse, så må du fokusere på de. Så kan man legge men mer langsiktig plan for resten av ordreboken etter det, sier han.

Også Larsen sier de vil komme tilbake med en langsiktig løsning for selskapet etter hvert.

– På kort sikt vil vi jobbe med en løsning for verftet og å sikre driften, det er fokuset i dag, sier han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail