Havyard leverer nye ferger til Fjord1.

Egenkapitalen er tapt i Havyards verft i Leirvik i Sogn

Egenkapitalen i Havyards datterselskap Havyard Ship Technology er tapt. Selskapet er nå i brudd med lånebetingelsene og stanser betaling av gjeld.

Publisert

Det skriver selskapet i en melding mandag.

25. oktober i år meldte selskapet om brudd på lånebetingelsene for krav til egenkapital og arbeidskapital, som følge av tap på prosjekter under ferdigstillelse hos datterselskapet Havyard Ship Technology (HST).

Det er byggingen av fem ferger for Fjord1 selskapet nå har konstaterer tap på, skriver Nett.no.

Selskapet har tidligere tapt penger på byggingen av en fiskebåt til et fransk rederlag, og byggingen av brønnbåten Ronja Storm til Sølvtans, skriver avisen.

Etter en gjennomgang av nye prognoser for skipene HST har under bygging, og en helhetsvurdering av datterselskapets økonomiske stilling, har styrene i datterselskapet og morselskapet konstatert ytterligere tap på prosjektene, heter det i meldingen.

Som følge av dette er egenkapitalen i datterselskapet HST tapt. Selskapet er dermed i brudd med lånebetingelsene per tredje kvartal.

Møter med bankene

Selskapet har holdt møter med banker og garantister for å sikre ferdigstillelse av de pågående prosjektene ved HST.

Videre vil selskapet nå innlede dialog med kunder og leverandører. Målet er å sikre utrustning av prosjekter under ferdigstillelse ved HST, samt “tilfredsstillende løsninger” for øvrige prosjekter.

Driften vil nå videreføres på såkalt sikret grunnlag, med oppgjør i kontanter eller med bankgaranti. Dette skal sørge for at posisjonene vil de nåværende kreditorene ikke forverres.

Inntil ytterligere avklaringer foreligger, har styret i HST imidlertid innført betalingsstans for all gjeld påløpt per dags dato.

Havyard vil nå foreta en analyse av konsekvensene av tapet av egenkapitalen i datterselskapet for konsernet. Rapporten ventes ferdig til fremleggelsen av rapporten for tredje kvartal.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail