Trygve Nøkleby, sjef i Gard Bergen, her avbildet på selskapets kontorer på Danmarks plass. Foto: Bjørn Erik Larsen

Bergensselskap er verdens største innen sjøforsikring

Verdens største forsikringsselskap innen den maritime bransjen har de fleste rederiene på kundelisten, men selskapet tjener bevisst ikke penger.

Publisert

Verdens største sjøforsikringsselskap, Gard – med hovedkontorer i Bergen og Arendal – er selskapet rederiene ringer når piratene angriper, skip eksploderer eller det skjer en forurensning.

Konsernet har en markedsandel i ansvarsforsikring på 17 prosent, mot andreplass med 11 prosent. I tillegg har omtrent 42 prosent av verdens flåte målt i tonnasje én eller flere forsikringer tegnet hos Gard, ifølge selskapets årsrapport for fjoråret.

Samtidig har de en sterk posisjon i hjemlandet Norge, hvor de ble grunnlagt i 1907.

– Nesten alle de store som driver i Norge har én eller flere forsikringer med oss. Det er vi er stolte av, sier Trygve Nøkleby, sjef i Gard Bergen, til Sysla.

Konsernet har 500 ansatte over 13 globale kontorer, med 50 ansatte på Danmarks plass i Bergen.

– Den maritime klyngen på Vestlandet er viktig for oss

– Når skip grunnstøter, eller er utsatt for eksplosjon eller brann, kan opptil 30 personer være involvert med å bistå rederiene. Dette er de store krevende hendelsene hvor rederiene trenger mye hjelp, siden det har konsekvenser for både mennesker, miljøet, selve skipet og lasten, sier han.

Bergen-sjefen mener Gard er mer aktive enn de internasjonale konkurrentene.

– Det kommer mye av det som kalles den nordiske modellen, sier Nøkleby.

– Vi er i svært tett dialog med kunden, og bruker egne ressurser for store deler av skadehåndteringen, i stedet for å leie inn konsulenter.

I tillegg er selskapet deleid av rederiene selv, mens konkurrentene ofte er notert på børs med private investorer.

Trygve Nøkleby, sjef i Gard Bergen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Har gitt fire milliarder i prisreduksjon

I 2019 endte bunnlinjen på minus 460 millioner kroner. Det er første gang over de siste ti årene at forsikringskonsernet har gått med tap – gjennom mesteparten av selskapets moderne historie har regnskapene vist sorte tall.

Ved første øyekast ser det ut til at Gard har tjent til sammen 4,6 milliarder kroner over de siste fem årene – men selskapets fokus er ikke størst mulig overskudd til eksterne eiere.

Gard drives nemlig som en “gjensidig forening”, eller såkalt “not-for-profit”, hvor overskuddet over tid gir en redusert forsikringskostnad til rederiene som er medlemmer i foreningen. I praksis betyr en gjensidig forsikring at drifts- og kravkostnaden i det enkelte år utlignes på medlemmene i foreningen.

Dersom regnskapet viser overskudd – som har vært tilfelle i nesten hvert år siden finanskrisen – brukes profitten til å redusere forsikringskostnadene til rederiene.

– Noe av overskuddet går til skadereservene vi mener vi må spare til å møte upåregnelige store skader eller en generell økning i skadefrekvensen – men størsteparten av overskuddet vårt går til å fastsette den endelige forsikringsprisen for fjoråret. Rederiene går sammen om å få lavest mulig pris, forklarer Nøkleby.

I gjensidige foreninger som dette er det kundene som eier selskapet – altså er eierne i Gard rederiene som til enhver tid har forsikret skip i selskapet.

– Ingen utenforstående kapitaleiere skal høste avkastning på investert kapital, sier Nøkleby.

Over de siste ti årene har prisreduksjonen beløpet seg på nesten 4 milliarder kroner. Det høres kanskje ut som en ideell organisasjon, men det er mer passende å beskrive konsernet som en klubb rederne er medlem av, forklarer han.

Det står i kontrast til kommersielle forsikringsselskaper som gjerne er notert på børs med private investorer som eiere.

– De første selskapene i sjøforsikring som ble startet på denne måten har overlevd i over 150 år. Det er en utrolig robust og økonomisk gunstig modell for rederiene.

Færre pirathendelser i fjor

Nylig meldte det Internasjonale Maritime Byrå (IMB) at antall piratangrep falt i 2019 med 20 prosent. Men en økning i kidnappinger og væpnet angrep mot skip gir rom for bekymring, skriver Gard i en kommentar til rapporten.

Til sammen fant 162 pirathendelser sted i 2019, mot 201 året før.

– Nyhetssaken om nedgang i antall piratangrep er et godt eksempel på det vi gjør for å hjelpe rederiene med relevant informasjon før uhellene skjer, sier Nøkleby.

I rapporten trekker Gard frem Guineabukta i Vest-Afrika og Singaporestredet i Sørøst-Asia som stedene med høyest risiko for piratangrep.

Selv om antallet hendelser i Vest-Afrika falt med over 22 prosent i fjor, har pirataktiviteten doblet seg siden 2015, samtidig som antallet kidnappinger har økt 500 prosent.

– Det er ingen tvil om at Guineabukta er en alvorlig og umiddelbar trussel for sikkerheten til mannskaper og skipene i regionen, skriver sjøforsikringskonsernet i en pressemelding.

Oppdateringer på hendelser som kan være med på å true rederiene er én av oppgavene selskapet utfører, ved siden av sine forsikringstjenester.

– Krigslignende hendelser som piratangrep med våpen er dog egne spesialforsikringer som vi ikke har mange av.

Så sent som i sommer ble oljetankeren Front Altair, eid av John Fredriksen-kontrollerte Frontline, utsatt for angrep i Omanbukta utenfor Iran. Skipet var også forsikret av Gard.

Frem til 1970 var Gard et lite norsk selskap med i all hovedsak norske kunder. I dag er omtrent 85 prosent av kundene utenfor Norge, og foreningens morselskap har hovedsete på Bermuda.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail