Engebret Dahm, administrerende direktør Klaveness Combination Carriers (KCC). Foto: KCC

Klaveness skal kutte skipenes utslipp med 40 prosent innen 2022

Med biobrensel og kjøp av klimakvoter skal rederiet kutte sine C02-utslipp på to år. De skal også være de første til å bestille kombinasjonsskip med nullutslipp før 2030.

Publisert

Den globale shipping-flåten skal innen 2030 kutte sine C02-utslipp med 40 prosent, det er i henhold til den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) IMO 2030-regler. Dette vil Klaveness Combination Carriers (KCC) komme i forkjøpet.

– Klaveness Combination Carriers ser på omstillingen mot en lav-karbon shippingindustri som en forretningsmulighet. Vi mener bærekraftig drift ikke bare er bra for miljø og klima, men også for bunnlinjen, sier administrerende direktør i Klaveness Combination Carriers, Engebret Dahm, i en pressemelding.

Målene til rederiet skal nås gjennom bruk av biobrensel og kjøp av klimakvoter. Smatidig vil de ta i bruk ny teknologi på eksisterende skip og delta aktivt i utviklingen av null-utslipps skip.

Sparer mye på kombinasjonsskip

Det som skiller KCC fra andre tradisjonelle shipping-rederier er at de seiler såkalte kombinasjonsskip, hvilket betyr at de kan frakte både tørrbulk og tank-laster. Tradisjonelt er skip enten dimensjonert for en av delene.

Rederiet mener dette er årsaken til at de kun 10 prosent av seilingstiden seiler uten last, noe som gir de 30 til 40 prosent mindre C02 og bedre lønnsomhet enn tradisjonelle tank- og bulkskip.

KCC peker også på følgende faktorer som avgjørende i deres miljøstrategi:

  • At dagens løsninger i seilingsmønstre er ineffektivt og har stort potensiale for energi- og operasjonell effektivitet.
  • At fartsreduksjon, samt større og mer energieffektive skip langt på vei kan nå IMOs mål.
  • At tilgangen på biobrensel må økes vesentlig
  • AT KCC skal være de første til å bestille null-utslipps kombinasjonsskip innen 2030

Les også: Eidesvik får verdens første utslippsfrie offshorefartøy

Slik skal Norge halvere utslipp i innenriks skipsfart:

BT/Lytt Web player
Del på
facebooktwitterlinkedinemail