Reketråleren «Northguider» gikk på grunn i Hinlopenstredet på Svalbard. Foto: Kystverket/Kystvakten

Å tømme «Northguider» for olje kostet 13 millioner

Totalregningen for hele redningsaksjonen vil bli mye større.

Publisert

Det var 28. desember i fjor at reketråleren «Northguider» mistet kontrollen ved Hinlopenstredet på Svalbard og drev på land.

Mannskapet på 14 ble evakuert i en redningsaksjonen som Sysselmannen på Svalbard beskriver som «helt på grensen av det forsvarlige for å berge liv».

Fartøyet sto da på grunn med 17 grader slagside, og mannskapene opplyste om at det trolig hadde lekket ut spillolje, og at det var vanninntrengning i fartøyet, som hadde 300.000 liter marin diesel om bord.

Intens aksjon

I dagene etter havariet pågikk det en intens aksjon som involverte Kystverket, Sysselmannen, rederiet Opilio, Kystvakten og flere andre aktører for å hindre tråleren i å bli en miljøbombe.

Bergingsselskapet Ardent hadde da konkludert med at skadene på fartøyet var for omfattende til å gjennomføre avtrekk av havaristen.

Tømmingen av drivstoff i et så værhardt område med så få tilgjengelige ressurser var en svært krevende oppgave.

Løsningen de til slutt falt ned på, var å chartre et fly og en fraktebåt for å få inn utstyr. I tillegg rensket de Longyearbyen for det som måtte finnes av pumper og kabler, før de kunne sette i gang operasjonen.

I utgangspunktet hadde ikke kystvaktskipet KV Svalbard tank-kapasitet til å ta imot drivstoffet, men endte til slutt på en løsning hvor kystvaktskipet stilte sine egne drivstofftanker til disposisjon.

På grunn av sterk vind, isende kulde og faren for drivis var det imidlertid ikke mulig for KV Svalbard å gå nærmere havaristen enn 50 meter.

Dermed landet Ardent i samarbeid med Kystverket på løsningen med å utstyre tre av Hurtigrutens små turistbåter, som til vanlig brukes til å frakte turister rundt på øygruppen, med to tusenliterstanker hver, og båtene gikk i skytteltrafikk mellom havaristen og kystvaktskipet i flere dager.

13 millioner

I slutten av februar måtte KV «Svalbard» igjen bistå med å fjerne løsøre og montere overvåkingssystemer på havaristen.

Regningen på innsatsen fra Kystverket og Kystvakten i Hinlopenstredet er på over 13 millioner kroner, viser dokumenter som Sysla har fått innsyn i.

Dette inkluderer ikke Sysselmannens bruk av helikopter, som ble benyttet for å gjennomføre inspeksjon om bord på havaristen, og totalregningen for bergingen av havaristen fra Svalbard er ventet å bli mye større.

Kystverket vil ikke kommentere hva totalprisen for redningsaksjonen nå er kommet opp i, og viser til forsikringsselskapet Gard, som heller ikke ønsker å kommentere saken.

– Vi har en policy på å ikke kommentere pågående saker og saksbehandling av konfidensialitetshensyn i forhold til kunden, skriver direktør Svein Buvik i Gard i en SMS til Sysla.

Ikke overrasket over summen

Ettersom det er snakk om totalhavari vil forsikringsselskapet Gard dekke hele summen for bergingsarbeidet, opplyser daglig leder Arne Birkeland i rederiet Opilio til Sysla.

Da han ble kontaktet av Sysla, var kostnaden på bergingsaksjonen ukjent for Birkeland, men rederisjefen er ikke overrasket over summen.

– Det er jo klart at det koster med en slik omfattende bergingsaksjon. 13 millioner kroner er ikke forskrekkelig mye med tanke på den store redningsaksjonen og innsatsen som ble lagt inn. Over 70 personer var involvert i arbeidet, og det å fjerne miljøgifter i slike forhold koster penger.

Birkeland sier videre at rederiet ikke kan få skrytt nok av mannskapet på KV «Svalbard», Kystvakten og Sysselmannen og den innsatsen de la ned i aksjonen.

– Jeg tror faktisk ikke det kunne gått bedre, situasjonen tatt i betraktning. Vi var veldig lettet da vi fikk fjernet oljen, sier han.

Har gjenopptatt bergingen

Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen vil heller ikke kommentere utgiftene knyttet til bergingsarbeidet, men sier at bruken av Sysselmannens helikoptre «ikke har vært av et slikt omfang at det har vært naturlig å internfakturere denne».

Selve bergingen av tråleren har vist seg å være svært vanskelig, og fartøyet har blitt liggende i isødet i over åtte måneder før bergingen kunne starte i begynnelsen av august.

Bergingsselskapet har blant annet måtte ta hensyn til vær- og isforhold og det rike dyre- og fuglelivet i Hinlopen når de skulle planlegge aksjonen, som er ventet å vare i 33 dager.

Aksjonen er allerede blitt forsinket på grunn av vanskelige værforhold, men ble gjenopptatt i forrige uke og pågår nå for fullt i Hinlopenstredet.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail