Onsdag 5. august lå det tidligere Fredriksen-eide skipet til opphogging på Chittagiong-stranden i Bangladesh. Foto: NGO Shipbreaking Platform

Her ligger Fredriksens-skipet på “dødstranda” etter salg

I april solgte John Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group to skip. Ett av dem ligger nå på Chittagong-stranden i Bangladesh, hvor fem arbeidere døde bare i juli.

Publisert

Administrerende direktør i Golden Ocean Group i Oslo sier at de solgte til en kjøper i Singapore, og ikke kan vite hvor skipene ender.

– Min jobb er å forvalte selskapet til det beste for våre aksjonærer, sier Herman Billung til Maritime.no.

John Fredriksen er største aksjonær i tørrbulkrederiet, og kontrollerer 43,1 prosent av aksjene gjennom sitt privateide investeringsselskap Hemen Holding.

– Når forskjellen nærmest er å ikke få betalt i det hele tatt eller få en pris på USD 8 millioner per skip, så er det viktig for våre aksjonærer at vi reduserer våre tap, fortsetter Billung.

Fem døde i juli

27. april i år publiserte Golden Ocean Group en melding på Oslo børs om at rederiet hadde solgt to skip til en tredjepart.

Det ene skipet, Channel Alliance, ligger nå delvis opphogget på Chittagong-stranden i Bangladesh.

Første juni ankom hun den mest beryktede av alle steder hvor såkalt ”beaching” foregår. Det vil si at skipene rennes opp på langgrunne strender ved høyvann og hogges der, uten faste installasjoner for oppsamling av forurensende og farlig avfall.

Bare i juli døde minst fem bangladeshere i ulykker knyttet til skipsvrakingen, ifølge siste oppdatering fra NGO Shipbreaking Platform.

Å skrape skip på strendene i Bangladesh er ikke forbudt, men Norges Rederiforbund fraråder sine medlemmer å gjøre det og EU vil ha forbud.

Se også: “Dette er en av verdens farligste jobber” – se video fra Chittagong

– Visste ikke hvor skipet skulle

Billung sier de ikke har solgt skipet til Bangladesh for beaching:

– Vi har solgt det til kjøper i Singapore, som så bestemmer seg for hva han vil gjøre med dem.

Det andre skipet endte i Gadani, Pakistan – også et beryktet sted for beaching.

Hvorfor har dere valgt å skrape skipene på denne måten?

– Vi selger til en cash-buyer, og hvor skipet da ender er ikke godt å si, svarer Golden Ocean-sjefen.

Les også: – Dette er ansvarsfraskrivelse av Golden Ocean, sier Høyres maritimpolitiske talsmann

Billung påpeker at tørrbulkmarkedet har vært knusktørt de siste årene, og markedet ikke har vært i nærheten av å dekke driftskostnadene det siste halve året.

De siste kvartalsrapportene har vist illrøde tall for tørrbulkrederiet.

– Fraskrive seg ansvar

At rederiene ikke vet hvor skipet havner, mener administrerende direktør Petter Heier i Grieg Green er tull.

Som eneste europeisk-eide aktør kjøper Grieg Green kondemnerte skip, og sørger for en grønn resirkulering i Kina:

– Bransjen vet absolutt hvor skipene ender når skip blir solgt til mellommenn. Dette er å fraskrive seg sitt ansvar, sier til Heier til Maritime.no.
– Heier har egne kommersielle interesser å ivareta, er Billungs kommentar til det.
[factbox]

Har beachet før

Skipshoggingsindustrien på de sør-asiatiske tidevannstrendene har i mange år vært i søkelyset på grunn av de svært dårlige arbeidsforholdene.

– Det er spesielt kritikkverdig at en norsk aktør selger skip til beaching, sier Ingvild Jenssen i NGO Shipbreaking Platform til Maritime.no.

Les også: – Forkastelig av Fredriksen, mener Bellona

I Norge har både rederiorganisasjoner og myndigheter gått i bresjen for å bedre forholdene gjennom IMO. NGO Shipbreaking Platforms årsrapport fra 2014, viser at ifjor ble ingen norske skip sendt til opphogging på strendene i Pakistan og Bangladesh.

Til sammenligning ble 107 norsk-kontrollerte skip hogget på strendene i Bangladesh, India og Pakistand fra 2009 til høsten 2013.

– Det er ikke første gang Fredriksen blir kritisert for å selge skip til Bangladesh. Han er med andre ord meget klar over de dårlige forholdene, sier Jenssen.

  • I 2008 ble de tidligere BW Gas-skipene Berge Eagle og Berge Sword hugget. Fredriksen eide da fem prosent av selskapet, ifølge Dagbladet.
  • I 2012 endte oljetankeren Front Rider, eid av Fredriksen-kontrollerte Frontline på stranden for hugging, ifølge Aftenposten.
  • I 2013 havnet John Fredriksens Ship Finance International sitt kombinasjonsskip Front Guider på den beryktede stranden, sammen med den 300.000 tonn store råoljetankeren Golden Victory, ifølge Dagens Næringsliv.

– Ansvar for forsvarlig resirkulering

Golden Ocean Group er notert på Oslo Børs, men ikke medlem av Norges Rederiforbund. Hadde de vært det, ville de blitt frarådet å gå for dette alternativet.

– Medlemmene våre har et selvstendig ansvar for å besørge forsvarlig resirkulering av sine skip. Dette gjelder også dersom skipene selges til tredjepart i forkant av resirkuleringen, uttaler Tor Christian Sletner, seksjonsleder for miljø i Norges Rederiforbund til Maritime.no.

Sletner påpeker at de anbefaler medlemmene å følge Hong Kong-konvensjonen for forsvarlig resirkulering av skip, som stiller krav både til verft og skip.

Chittagong-stranden i Bangladesh er helt uten kai-anlegg.

De ustabile bunnforholdene gjør det vanskelig å sette opp kraner for å løfte delene, og strendene er i praksis utilgjengelig for utrykningspersonell. NGO Shipbreaking Platform har dokumentert minst seks dødsfall og tre alvorlige ulykker i Bangladesh bare andre kvartal i år.

– Umulig å kontrollere

Golden Ocean-sjefen mener selskapet ikke kan legge føringer for hvor skipet havner.

– Kommer noen opp med en smart idé og får til en fornuftig ordning for hvordan vi kan sikres oss at det skrapes grønt for store bulk skip, så ser jeg frem til det. Jeg har ikke sett noen gode alternativ for å sikre oss at vi kan skrape grønnere for denne type skip, sier Billung.

Han presiserer at det finnes ordninger for mindre skip.

Dere vil heller ikke legge noen føringer ved fremtidige skipssalg?

– Dette var de to eldste skipene, og vi har nå en moderne flåte. Det vil ikke være aktuelt å fase ut flere skip på lenge.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail