Foto: GC Rieber Shipping

Advokat: Ny dom vil gi sjøfolk dårligere stillingsvern

De tidligere ansatte i GC Rieber Crewing tapte ankesaken i Gulating lagmannsrett. Nå vurderer de å anke til Høyesterett.

Publisert

Flertallet i lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering og slår fast at oppsigelsene var saklige og beslutningsprosessen forsvarlig, og forkaster dermed ankesaken de tidligere ansatte i GC Rieber Crewing førte mot selskapet.

To lagdommere og en meddommer utgjorde flertallet, mens en lagdommer og en meddommer var uenig og tok dissens. Meddommeren som tok dissens mente oppsigelsene var usaklige, mens lagdommern som tok dissens mente oppsigelsene var gyldig men kom til et avvikende syn på arbeidsgiveransvaret.

Saken dreier seg om hvorvidt bergensrederiet hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap og avskjedige sjøfolkene, for så å leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et bemanningsselskap.

– Skuffet

Sjøfolkenes advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet er skuffet over utfallet, og sier de nå vil vurdere å anke til Høyesterett.

– Vi er selvsagt skuffet over dommen. Vi registrerer at det har vært en vanskelig sak for lagmannsretten som med et knappest mulig flertall har avgitt dom i favør av arbeidsgiver, sier Pettersen.

Terje Hernes Pettersen, advokat i Sjømannsforbundet. Foto: Fredrik Refvem

Han mener resultatet av dommen vil være at sjøfolk vil ha et dårligere stillingsvern enn andre arbeidstakere i Norge.

– Derfor vil vi nå vurdere å anke til Høyesterett, men vi skal lese dommen grundig før vi tar en endelig beslutning, sier Pettersen til Sysla.

Vidar Hansen, som jobbet som forpleiningssjef på GC Rieber Shipping-båtene, har tidligere uttalt til BT at stillingsvernet vil svekkes dersom dommen blir stående.

– Det er ikke stillingsvern igjen for norske sjøfolk om rederiet kan komme unna med dette, sier Hansen.

– Solid avgjørelse

Advokat og partner i Thommesen, Trond Hatland, som har representert GC Rieber Crewing AS, sier de er fornøyd med utfallet, og regner det som en full seier.

– Det er en seier som også speiler resultatet i tingretten. Vi mener dette er en solid avgjørelse, og konstaterer at vårt standpunkt har blitt lagt til grunn i to instanser, sier han.

Til tross for at to av dommerne i saken tok dissens mener Hatland at domsavsigelsen ikke reflekterer noe tvil.

Trond Hatland (til v.) og Håkon Berge representerte bergensrederiet i retten. Dette bildet ble tatt da saken var oppe for tingretten. Foto: Ørjan Deisz (ARKIV)

– Det vi ofte ser er at man har en oppnevning av meddommere nominert av både arbeidsgivere og arbeidstakere, en fra hver side. I denne saken har den ene meddommeren sett problemstillingen mer fra arbeidstakersiden. Men det betyr ikke at dommen er mindre vunnet, og dommen ellers er helt klar, sier Hatland.

Prinsipiell sak

Pettersen i Sjømannsforbundet har tidligere uttalt til Sysla at de mener saken er prinsipiell og at de vil ta saken til Høyesterett dersom det blir nødvendig.

Hatland sier at det hender at Høyesterett finner prinsipielle vurderinger de ønsker å se på, men understreker at man i denne saken har fått sammenfallende resultat i tingretten og lagmannsretten og mener begrunnelsene er veldig solid.

– Det er et viktig signal at begge domstoler har gitt oss fult medhold på alle punkter, da skal man normalt tenke seg grundig om før man eventuelt anker til Høyesterett, sier Hatland.

Bakgrunnen for oppsigelsen av de ansatte i 2016 var det økonomiske uføret GC Rieber Shipping havnet i som følge av oljenedturen. Vinteren 2016 ga GC Rieber Shipping alle de 66 sjøfolkene i deres eget bemanningsselskap, GC Rieber Crewing AS, sparken. 17 av dem gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver da de mente oppsigelsene var ugyldige.

På tross av at de formelt var ansatt i et datterselskap, mente de at den reelle arbeidsgiveren var GC Rieber Shipping. De mente også at bemanningsvirksomheten i GC Rieber Crewing i realiteten ble videreført i bemanningsselskapet OSM Marine Crew 2 AS, og at det dermed dreide seg om en virksomhetsoverdragelse. Sjøfolkene tapte på alle punkter i tingretten.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail