Per Sævik. Foto: Elias Dahlen

Sævik om Fjord1-kjøp: – Ikke sikkert det blir sammenslåing

Per Sævik og Havila vil bruke sin nye eierposisjon i Fjord1 til å gjøre strukturelle grep “dersom det er formålstjenelig”.

Publisert

Per Sæviks Havila kontrollerer nå drøyt 70 prosent av aksjene i Fjord1 sammen med det amerikanske investeringsfondet Vision Ridge Partners, etter å ha kjøpt seg opp fra en eierandel på 51 prosent på tirsdag.

Hensikten med kjøpet er “å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og reiselivsselskap, herunder gjennom en potensiell konsolidering med Havila Kystruten”, heter det i en børsmelding.

Havila-sjef Per Sævik sier til Sysla at det imidlertid ikke er gitt at det blir en sammenslåing av Fjord1 og Havila Kystruten med det første.

– Grunnen til at vi tok med det i meldingen er at aksjonærene skal være klar over at det på et eller annet tidspunkt kan bli en problemstilling. Men det er ikke gitt at det blir en sammenslåing. Kanskje det blir mer at man lager en struktur der begge er under felles eierskap, sier Per Sævik til Sysla.

Sævik sier han nå er fornøyd med situasjonen, og vil undersøke mulighetene den nye posisjonen gir. Med med 70 prosent eierskap vil han kunne foreslå en del grep, sier han, men understreker at han ikke har dårlig tid.

– Med to tredjedelers flertall så har du visse rettigheter til å gjennomføre ting. Så får vi komme tilbake til det senere, sier han.

– Har dere en stor nok eierandel til å kunne gå videre med planene uten å kjøpe flere aksjer i Fjord1?

– Det er vel ikke unaturlig å tenke slik, sier han.

Mohn ut av styret

Frederik Mohn er nest største eier i Fjord 1 med 7,75 millioner aksjer, tilsvarende 7,8 prosent av aksjene. Onsdag trakk han seg fra styret i Fjord1.

– Det er klart at hvis man er uenig i det majoritetseieren gjør, så kan det være et utfall, sier Sævik om Mohns avgang.

Havila tilbød å kjøpe aksjer fra samtlige aksjonærer til en pris som landet på 45 kroner pr aksje. Til Dagens Næringsliv gir Mohn uttrykk for at prisen var for lav, og at han mener de reelle verdiene er langt høyere.

På spørsmål om styreavgangen har sammenheng med at Sævik tok kontroll over selskapet uten å informere sine medaksjonærer på forhånd, svarer Mohn kort at “alle aksjonærer må likebehandles”.

Per Sævik mener de ikke har gjort noe galt i forbindelse med kjøpet.

– Jeg ser kommentaren, og det er hans rett å mene det. Så mener vi at vi har fulgt boken i forhold til å gå ut med et tilbud til alle, sier han.

Heller ikke tredje største eier i Fjord1, verdipapirfondet DNB Norge, var informert om kjøpet på forhånd. Til DN sier forvalter Odd Einar Lillebostad at de kjøpte aksjer i selskapet “basert på utsiktene for fergevirksomheten, ikke for et integrert transport- og reiselivsselskap”.

– Jeg har ikke hatt tid til å sitte å følge med på hva de forskjellige måtte mene. Men vi har aldri gått inn i dette med en statisk tilnærming herfra til evigheten, sier Sævik.

– Har ikke ømme tær

Sævik sier han ikke har snakket med Frederik Mohn de siste dagene, og viser samtidig til at det er mest naturlig om styreleder i Fjord1, Vegard Sævik, tar seg av den løpende kommunikasjonen.

– Men det ligger vel et signal i det at han trekker seg. Han har vel ikke så store intensjoner om å ha en nær dialog med majoritetseieren, sier Sævik.

Han utelukker imidlertid ikke at han kan gjøre forretninger med Mohn i fremtiden også, og sier døren i hvert fall ikke er stengt fra deres side.

– Vi har lite ømme tær i det forholdet, og det håper jeg han også har, sier Sævik.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail