Solstad-skip i opplag utenfor Avaldsnes. Foto: Fredrik Refvem

Solstad Offshore tapte 2,7 milliarder i 2019

Det gjeldstyngede rederiet nærmer seg skjebnedato, men har fremdeles ikke lyktes med å finne en løsning med kreditorene.

Publisert

Det kriserammede offshorerederiet la torsdag ettermiddag frem resultatene fra fjerde kvartal.

Kvartalsrapporten viser et underskudd på 842 millioner kroner i fjorårets tre siste måneder.

Tapene skyldes i hovedsak nedskrivinger av verdien på skipene på 587 millioner kroner i perioden.

Underskuddet for hele 2019 endte på 2,7 milliarder kroner. Til sammenligning endte underskuddet i 2018 på 5,8 milliarder, og rederiet har nå en samlet rentebærende gjeld på 33,5 milliarder kroner.

Nærmer seg skjebnedato

Solstad Offshore, som er et av verdens største offshorerederier, var blant rederiene som ble hardest rammet da oljekrisen traff i 2014.

Det gjeldstyngede selskapet er i brudd med lånebetingelsene, og er for tiden i forhandlinger med kreditorene. Nå er det bankene som styrer Skudeneshavn-rederiets skjebne.

Det var inngått avtale med flere kreditorer om rente- og avdragsfrihet fram til 31. oktober 2019, men da fristen gikk ut i høst, sendte selskapet ut en børsmelding om at fristen var forlenget.

31. mars er selskapets skjebnedato.

I forbindelse med fremleggelsen av rapporten, skriver Solstad at samtalene om å få til en løsning pågår, men at de fortsatt ikke er i mål.

Styret har fremdeles tro på at forhandlingene kan føre til en løsning, men skriver at utfallet av forhandlingene og fremtidig drift fremdeles er svært usikkert.

Selskapet hadde i desember en flåte på 135 skip. Flåteutnyttelsen på den operasjonelle flåten var i fjerde kvartal 80 prosent.

Høyere aktivitet i Nordsjøen

Driftsinntektene for fjerde kvartal endte på 1,25 milliarder kroner, opp fra 1,19 milliarder i 2018.

For hele 2019 økte inntektene med 335 millioner kroner til 5,25 milliarder. Økningen skyldes i hovedsak høyere aktivitet i Norsjøen, skriver Solstad.

«Aktiviteten i markedet viser tegn til bedring, men med sesongvariasjoner, særlig i Norsjøen», heter det i meldingen.

Per 31. desember 2019 hadde selskapet en negativ bokført egenkapital på 3,6 milliarder kroner.

Dagens Solstad Offshore, ble i 2017 Norges største offshorerederi, som følge av en rekke sammenslåinger i kjølvannet av krisen.

Foruten gamle Solstad består rederiet nå av de tidligere virksomhetene Farstad Shipping, Deep Sea Supply og Rem Offshore. Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er de største aksjonærene.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail