Foto: Camilla Aadland

Noryards BMV ber om tvungen akkord

Det er ikke nok penger til å drive verftet på Laksevåg i Bergen. Nå har Noryards sendt permitteringsvarsel til alle ansatte og ber om å få oppnevnt en gjeldsnemnd.


  • Susanne Rislå Andersen
Publisert

Noryards BMV på Laksevåg begjærer onsdag tvungen akkord ved Bergen tingrett.

– Vi gir fra oss en vesentlig del av styringen av selskapet ved å gå til dette skrittet, men vi ser at det at best for kreditorer, selskapet og ansatte, sier Pål K. Grimsrud, administrerende direktør ved Noryards BMV.

Grimsrud overtok ledelsen av Noryards, etter at tidligere konsernsjef Ivar K. Hanson trakk seg. Den nye verftsdirektøren forsøker i det lengste å unngå konkurs.

– Vi vil ikke begjære oppbud fordi vi mener det er en mulighet å få til en løsning. Får vi det til, så er det også grunnlag for å drive videre, samtidig med at vi må øke ordreinngangen.

Kassen er tom

I selskapets styre og ledelse har det de siste ukene vært arbeidet intensivt med å finne en løsning etter at det i midten av februar ble klart at eier ikke kunne tilføre nødvendig kapital.

– I praksis betyr det at vi har en høyere gjeld enn vi er i stand til å betjene. Siden vi ikke har fått til en frivillig ordning med kreditorene våre, ber vi om at dette håndteres ved at vi får oppnevnt en gjeldsnemnd, sier Grimsrud.

Sa nei til frivillig akkord

Etter gjeldsforhandlinger med de største kreditorene foreslo verftet en 12,5 prosent akkord. Den løsningen ble ikke akseptert av alle kreditorene og frivillig akkord ble derfor ikke mulig.

Noryards har heller ikke klart å stable på beina ytterligere finansiering fra eier, eller annen eksternfinansiering som kunne ha sikret forsvarlig drift.

Sendt ut permitteringsvarsel

Verftet i Bergen har også vært gjennom flere runder med oppsigelser og permitteringer. Selskapet har nå 97 fast ansatte.

Det ble tirsdag sendt ut permitteringsvarsel til samtlige ansatte, men verftet blir ifølge Grimsrud ikke tømt enda.

– Vi vil redusere alt som er av kostnader i perioden vi går inn i. Deretter vil vi bygge opp kapasitetene i tråd med de kontraktene vi har. Verftet dokket senest i dag inn Sjøforsvarets minerydder KNM Hinnøy. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bergen Group Services.

Verftet er også i gang med å oppgradere fartøy for Kystvakten.

– Men vi trenger langt flere oppdrag.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail