Tankskipet «Sanchi» var det største skipet som sank i 2018. Skipet kolliderte 6. januar, og sank åtte dager senere. Foto: Reuters

Fortsatt synker flest skip i «det nye Bermuda-triangelet»

Men totalt har det aldri sunket så få skip siden 1990.

Publisert

Ikke siden år 2000 har nedgangen i antall skipsforlis vært så sterk sammenlignet med året før. Det kommer frem i forsikringsselskapet Allianz sin nyeste rapport om sikkerhet til sjøs.

Tallene viser at 46 skip over 100 bruttotonn gikk tapt i 2018. Det var til sammenligning mer enn fire ganger så mange tap av skip i år 2000, da hele 207 skip sank i løpet av ett år, skriver selskapet.

De fleste fartøy som sank i 2018 var lasteskip (15 skip) og fiskefartøy (11 skip).

«Det nye Bermuda-triangelet»

Den globale «hotspot» for skipsforlis former en trekant mellom sørlige Kina, Indonesia og Filippinene. Hele et av fire skip som gikk tapt i 2018, sank i dette området. I 2017 sank hele 30 skip i triangelet, som er et travelt sjøfartsområde, deriblant den gamle englandsbåten «MS Jupiter».

Britiske medier som Sky News, The Times og Daily Mail har døpt området «Det nye Bermunda-triangelet», etter det sagnomsuste området mellom Florida, Puerto Rico og Bermuda.

Tap av skip skjer over hele verden, men flest skip går tapt i Sør-Kina-, Indokina- og den Indonesiske region. Illustrasjon: Allianz

Antallet skip som synker på verdensbasis har imidlertid sunket kraftig i 2018 sammenliknet med året før. Gjennom hele 2017 var det mer enn dobbelt så mange tap, da hele 98 skip gikk tapt.

Forklaringen på den sterke nedgangen ligger blant annet i forbedret skipsdesign og tilknyttet teknologi, strengere reguleringer og forbedringer i hvordan man vurderer risiko, ifølge Allianz.

I tillegg bidrar en roligere orkan- og tyfonsesong til tryggere seilingsforhold.

– Mer robuste sikkerhetssystemer og prosedyrer på skipene hjelper til med å hindre at maskineri bryter sammen og at andre feil eskalerer til katastrofer, heter det i rapporten.

Antall skip som har gått tapt siden år 2000. Illustrasjon: Allianz

Det største skipet som sank i 2018 var Panama-registrerte «Sanchi», en suezmax oljetanker på 85.000 bruttotonn.

Fartøyet kolliderte med bulkskipet «CF Crystal» rundt 160 nautiske mil utenfor den kinesiske kyst den 6. januar. Skipet var lastet med 136.000 tonn naturgasskondensat, og var på vei til Sør Korea da den katastrofale ulykken skjedde.

Kollisjonen førte til en alvorlig brann før skipet sank åtte dager etter kollisjonen. Hele mannskapet på 32 personer omkom i ulykken.

Se listen i faktaboksen under for de største skipene som sank i 2018:

Tankskipet «Sanchi» i brann i Sørkinahavet. Foto: Den sørkoreanske kystvakten/Scanpix

Motorhavari største årsak til krav

Samtidig som antall tapte skip er synkende er antall registrerte hendelser i løpet av fjoråret omtrent på nivå med 2017. Hele 2698 hendelser ble registrert i løpet av året, og 40 prosent av disse gjaldt feil på eller havari av maskin.

Kostnadene ved denne typen hendelser er store. I løpet av de siste fem årene har det kommet inn krav på mer enn en milliard dollar, ifølge forsikringsselskapet.

Flere rederier installerer nå sensorer på kritiske deler av motoren for å kunne håndtere feil tidligere, og dermed kunne unngå stans i seilingen. Blant annet har Bergensrederiet Grieg Star tatt i bruk et såkalt «Vessel support centre» hvor de får sanntidsdata fra alle sine skip.

Ekstremvær skaper nye utfordringer for sikkerhet til sjøs

– Klimaforandringene gjør at det åpnes nye ruter i områder som tidligere ikke har vært tilgjengelige, som for eksempel Arktis. Dette vil gi utfordringer med tanke på redningsoperasjoner for store skip i områder langt fra assistanse i en nødsituasjon, skriver Allianz.

Ifølge rapporten ble det registrert 46 hendelser i Arktis i 2018, hvor halvparten av hendelsene var relatert til motorproblemer.

Også i andre deler av verden skaper klimaforandringer større risiko for ulykker, mener selskapet

Blant annet har endrede værmønster ført til flere grunnstøtinger og kollisjoner, som følge av uvanlig høy vannstand etter store mengder regn i sommersesongen rundt USA. I Europa har man opplevd det motsatte med unormal lav vannstand i Rhinen og Elbe.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail