KNM «Roald Amundsen» og KNM «Fridtjof Nansen». Foto: Tor Høvik

Forsvarssjefen vil ha fire nye fregatter

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefaler at Norge investerer i fire nye fregatter. De kan trolig være operative først i 2030.


  • Tron Strand
Publisert

Da KNM «Helge Ingstad» for snart ett år siden kolliderte med tankskipet TS «Sola», ante ingen hvor kostbart det hele ville bli.

I vår besluttet regjeringen at det ikke ville lønne seg å reparere fregatten. Den vil bli kondemnert.

Må kjøpe nye typer fregatter

Tirsdag ettermiddag presenterte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd om hvordan neste langtidsplan bør se ut. Dette er grunnlaget for regjeringens seinere behandling av langtidsplanen og endelig Stortingets vedtak en gang til neste år.

Bruun-Hanssen slår fast at det ikke lenger er mulig å anskaffe liknende fregatter i Nansen-klassen. Derfor må det kjøpes helt nye, med et annet design. Det betyr andre reservedeler og andre egenskaper.

Det betyr at to ulike fregatt-klasser i en periode må driftes parallelt. Det er krevende, ifølge Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han anbefaler at det etableres samarbeid med en sentral, alliert nasjon,
både med tanke på anskaffelse, drift, vedlikehold og videre oppgraderinger i et levetidsperspektiv.
Bruun-Hanssen viser til at det vil lønne seg å tre inn i eksiterende planer for produksjon av fregatter, for å spare både tid og penger.

Det finnes flere fregattprosjekter som enten er pågående eller er under oppstart hos våre mest sentrale allierte.

Regningen blir stor

I påvente av de nye fregattene, mener han at øvrig struktur må utvikles, driftes, tilpasses og anvendes optimalt. Et viktig tiltak i dette er å
sikre drift av Skjold-klasse kystkorvetter inntil fregattstrukturen er gjenopprettet.

I sitt fagmilitære råd opererer forsvarssjefen med fire alternativer, A, B, C og D, samt et nullalternativ som er dagens situasjon. Det siste anser han som uaktuelt.

Som et minimum mener Bruun-Hanssen at det er rom for to nye fregatter i sitt alternativ D, men hans anbefaling er alternativ D og altså fire nye fregatter.

Det er ikke anslått noen kostnad for disse, men beløpet inngår i en samlet fremskriving av hvor mye forsvarsbudsjettet bør øke de enste årene. Alternativ D innebærer en økning på 25 milliarder kroner i året fra 2028, sammenliknet med statsbudsjettet for 2020.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail