Innovatør: Tor Øyvin Aa er andregenerasjons Aa, og leder for båtbyggeriet i Hyen. Foto: Adrian Søgnen

Slik ble familieverftet i Hyen ledende på karbonfiber

I høst leverer Brødrene Aa sin femte hurtigbåt til et av Kinas største transportselskaper.

Publisert

Det er en kald vinterdag i Hyen, den lille bygden som ligger mellom fjell og fjorder, innerst i en arm av Nordfjord, i Sogn og Fjordane.

Hit har en delegasjon kinesere fra verdens største hurtigbåtrederi, Chu Kong Shipping, funnet veien til familieverftet Brødrene Aa.

I dag skal det testes fart. Den femte hurtigbåten verftet har bygget til kineserne skal prøvekjøres.

Går alt etter planen, blir hurtigbåten satt på et lasteskip og fraktet til Kina, om halvannen uke.

– We will try to do this as fast as possible. Pun intended, sier systemingeniør Håvard Kvist over lydanlegget mens båten setter fart ut Hyenfjorden mot Nordfjord.

Den eneste kineseren som snakker engelsk oversetter.

Foto: Adrian Søgnen

Fra mahogni til karbon

Hurtigbåten «Ming Zhu Hu» er en passasjerkatamaran i karbonfiber, som skal operere i Perleflodens delta mellom Hong Kong og Guangzhou. Den skal ta 300 passasjerer og yte 40 knop.

Om bord er det både økonomiklasse, førsteklasse og vip-lounger. Setene er fortsatt dekket av plastikk, og skipsgulvet beskyttes av papp.

Fartstesten er det siste formelle det kinesiske reisefølget er med på før overtagelsen, forklarer Kvist, som har vært med på overlevering av 18 båter på 3 år, i tråd med verftets ambisjoner om å bruke like lang tid på en båt som et svangerskap.

– Det har vært fantastisk spennende, men også hektisk, sier Kvist.

Hurtigbåten «Ming Zhu Hu» har både økonomiklasse, førsteklasse og VIP-lounge. Foto: Adrian Søgnen

Men hvordan ble egentlig et familieverft i en vestlandsbygd med snaut 450 innbyggere ledende på teknologi og miljøvennlige båter?

– Det er det mange som lurer på, svarer verftsdirektør Tor Øyvin Aa.

Han tror svaret er en kombinasjon av Petter Smart-ånd blant de ansatte, og at verftet ligger nettopp der det gjør.

– Å ikke lykkes er ikke et alternativ. Folk som jobber her kan ikke gå over veien å få seg en ny jobb. Derfor er de nok ekstra motiverte, sier Aa.

Å bli nummer 2, 3 eller 4 er heller ikke et alternativ.

– Det er viktig å aldri bli for godt fornøyd, men heller tenke hvordan vi kan utvikle oss og gjøre det enda bedre neste gang, sier Aa.

Båtproduksjonen i Hyen var det brødrene Bertel og Olav som startet opp rett etter krigen.

At bygden den gangen ikke hadde vei, stoppet ikke de to pionerene, som startet med å bygge fritidsbåter i mahogni.

Mer enn 70 år seinere er Brødrene Aa, iallfall ifølge seg selv og kineserne, verdensledende på produksjon av hurtigbåter i karbonfiber.

Bygget for verdensarv

Men det er turistkatamaranene «Vision of the Fjords» og «Future of the Fjords», med design inspirert av svingete vestlandsveier, som virkelig har satt Hyen-verftet på kartet.

De to turistbåtene, som er henholdsvis hybrid og helelektrisk, har håvet inn priser, både for design, universell utforming og bruk av ny teknologi.

I verftshallen er nok en passasjerkatamaran under bygging. «Legacy of the Fjords» skal bli en helelektrisk sightseeingbåt som skal seile i Oslofjorden.

– Det er egentlig fryktelig irriterende. Her har vi bygget over 290 hurtigbåter, og så er det turistbåtene som får all oppmerksomhet, humrer verftsdirektøren.

Samtidig tror Aa at den store oppmerksomheten rundt båtene har bidratt til de nye strengere utslippskravene til verdensarvfjordene, som skal redusere den lokale forurensingen.

– Politikerne har sett at det faktisk er mulig å bygge grønnere, og at man derfor kan stille strengere krav, sier han.

HELELEKTRISK: «Future of the Fjords» er en helelektrisk turistkatamaran bygget i karbonfiberkompositt. Foto: Brødrene Aa

Men tilbake til kineserne.

For da bransjen, prisutdelere og politikere begynte å nevne Hyen som eksempel på hvordan man kunne utvikle grønn skipsfart, hadde kineserne allerede funnet frem til bygden helt på egenhånd.

På jakt etter nye hurtigbåter hadde nemlig Chu Kong Shipping kommet over Hyen-bygde MS «Terningen» og MS «Tyrhaug», to passasjerkatamaran i karbonfiber, som går mellom Trondheim og Kristiansund.

Så begeistret ble de for hurtigbåten, at de avlyste den pågående anbudskonkurransen, og lyste den ut på nytt, med krav om at båtene skulle bygges i karbonfiber.

Det var det bare ett verft i hele verden som kunne innfri.

Kinesere i ryggen

Spol frem noen år og fire båter bygget i Hyen seiler allerede langs den kinesiske kysten, for et av folkerepublikkens største transportselskap.

Besøk av kinesere i bygden er også blitt «business as usual». Én har til og med flyttet dit permanent og jobber som økonomiarbeider i båtbyggeriet.

– De er ikke så annerledes enn andre som kunder. De vil ha gode båter som kan prestere det vi har lovet, sier Aa.

Opprinnelig prøvde kineserne å få til en lisensavtale, slik at båtene kunne bygges på et verft i Kina, men etter prøving og feiling ble det heller til at kineserne kjøpte 40 prosent av driftsselskapet til Brødrene Aa i 2015.

Produksjonen fortsatte i Norge, og i dag jobber det om lag 170 personer ved Brødrene Aa.

Hurtigbåten «Ming Zhu Hu» skal fraktes hele veien til Kina på et lasteskip. Foto: Adrian Søgnen

I 2018 hadde verftet en omsetning på 531 millioner kroner, en økning på over 200 millioner fra året før. Brødrene Aa satt igjen med et resultat før skatt på 23,2 millioner, som er nesten en dobling fra 2017.

Men det har ikke alltid gått like bra for båtbyggeriet. På 90-tallet tok de på seg for mange store kontrakter, utvider og gikk konkurs. Men familien, som fortsatt eier majoriteten av Brødrene Aa gjennom selskapet Brødrene Aa Eiendom, startet opp igjen i det små, og bygget seg opp igjen sakte men sikkert.

– Brødrene Aa er best i verden på å bygge båtene vi er på jakt etter i karbonfiber. Jeg vet ikke om noe annet verft i verden som bygger sånn som de gjør, sier Sheng Kai Haung, den eneste i reisefølget som snakker engelsk.

For kineserne falt valget på karbonfiberbåt fra Hyen på grunn av kombinasjonen av lav vekt, høy fart og passasjerkapasitet. Utslipp er de foreløpig ikke så opptatte av.

– Vi har høyere utslippskrav enn den internasjonale standarden, og det finnes heller ingen insentiver fra myndighetene til å velge miljøvennlig teknologi. De mener bransjen må lede an, og i Norge ser vi at noen har kommet veldig langt, sier Haung.

Selv om produksjonen foreløpig skjer i Norge, er det langsiktige målet at man gradvis skal kunne bygge komplette fartøy for det kinesiske markedet i Kina. En vil da unngå både transportkostnader og importtoll til Kina. Hittil har Brødrene Aa utrustet tre båter på det tilknyttede kinesiske verftet.

Strikket materiale

Ute på Nordfjorden har «Ming Zhu Hu» gjort mer enn 40 knop i motvind, og nå er det kineserne sin tur til å prøve seg bak spakene.

Både svingradius og evne til å takle bølger testes ivrig. Etter nesten to timer på fjorden returnerer båten til Hyen, og kinserne forsvinner tilbake til brakkebyen, hvor de bor mens de er på besøk.

– De virker godt fornøyde, stilte mange færre spørsmål enn sist gang, sier Lars Endre Gimmestad som er nestkommanderende ved Brødrene Aa.

På kontoret, som ligger i samme bygg som verftshallen, lukter det lim. Ventilasjonsanlegget fikk hard medfart da verftet i august ble rammet av enorme mengder stein og slam, som elven hadde ført med seg nedover fjellsiden etter styrtregn.

Verftet fikk skader for titalls millioner, og produksjonen er omlag en uke forsinket, anslår verftet.

Gimmestad viser frem svarte tråder, og forklarer at det er dette som er karbonfiber.

– Når trådene legges på kryss og tvers på riktig måte gjør det materialet ekstremt sterkt. Fibrene tilføres bindemiddel i en lukket prosess ved bruk av vakuuminjisering. Dette er en produksjonsmetode som delvis er utviklet ved Brødrene Aa og tilpasset båtproduksjon. Utfordringen er å vite hvor mye man skal bruke, og hvor i båten man skal plassere materialet, sier Gimmestad.

Karbonfibrene strikkes sammen, som en genser, før de skjæres ut i mindre deler med laser og limes sammen til skrog.

Denne båten skal bli helelektrisk. Foto: Adrian Søgnen

Vil bygge utslippsfritt

Siden oppstarten har verftet bygget både subseastrukturer og fronter til hurtigtog. Felles for alle byggene er at de skal tåle høy fart eller belastning.

Selv om det er dyrt å bygge i karbonfiber og fører til høy innkjøpspris av båtene, vil de ha lavere drivstofforbruk, og dermed være rimeligere over tid, påpeker Gimmestad.

Sammenlignet med tilsvarende båter i aluminum har karbonfiberbåtene 20-30 prosent lavere strukturert vekt. Dermed skal det mindre drivstoff til for å øke farten.

Hurtigbåter blir ofte beskyldt for å være verstinger når det kommer til utslipp per passasjer, en påstand verftsdirektøren er uenig i.

– Det kommer helt an hvordan du setter opp regnestykket. Hurtigbåtene kjører i en mye kortere distanse og i en rettere strekning enn for eksempel en bil. Dermed blir det totale utslippet lavere, sier Aa.

Likevel har Brødrene Aa brukt mye tid på teknologi for å redusere utslipp, og de siste seks månedene har båtbyggeriet arbeidet med et nytt design for hurtiggående passasjerbåter med nullutslipp og hydrogen som drivstoff.

Den nye fartøytypen har fått navnet «Aero 42 Hydrogen», og ble presentert tidligere i høst, i forbindelse med at 11 av landets fylkeskommunes har utfordret den maritime industrien til å frakte passasjerer til sjøs i over 30 knop uten utslipp.

– Designet baserer seg på kjent teknologi, vi kan starte byggingen i morgen. Vi venter bare på myndigheten skal stille krav og komme med anbud, sier Aa.

I august ble verftet i Hyen rammet av et stein- og jordras etter kraftig nedbør. Til tross for store skader er verftet i full produksjon igjen, med bare én ukes forsinkelse. Foto: Adrian Søgnen

Del på
facebooktwitterlinkedinemail