Foto: Tor Høvik

Atlantic Offshore frikjent: – Vi er lettet og fornøyde

Atlantic Offshore frikjent i søksmål.


  • Vetle Forsland
  • Gerhard Flaaten
Publisert

Stavanger-milliardær Knut Øgreid solgte i 2016 flere datterselskaper i Atlantic Offshore – som igjen inneholdt skip – til seg selv for 14,9 millioner kroner, før han slo offshorerederiet konkurs.

Bostyrer Stine D. Snertingdalen, partner i Kvale Advokatfirma, var sterkt uenig i prisen selskapet Aegopodium betalte for flere av datterselskapene i Atlantic Offshore, og saksøkte selskapet for inntil 200 millioner kroner.

Fredag ble Atlantic Offshore frifunnet i saken, viser en fersk dom fra Bergen tingrett.

– Vi er lettet og fornøyde, sier Roy Wareberg. Han var administrerende direktør i Atlantic Offshore før konkursen, og har samme jobb samt ti prosent av aksjene i Aegopodium – datterselskapet Atlantic solgte – som overtok 12 av 18 skip og driver dem videre.

Hyret finanskonsulent

«Saksøker har ikke sannsynliggjort at det foreligger noen ulovlig utdeling, og saksøkte må frifinnes», heter det i rettsavgjørelsen.

Domstolen konkluderer med salget skjedde på markedsmessige vilkår til en virkelig verdi i forhold til omstendighetene på salgstidspunktet.

Konkursboet hyret finanskonsulenten KWC til å foreta en verdivurdering av selskapene som ble solgt, hvor de i 2018 konkluderte at en uavhengig transaksjonspris sannsynligvis ville vært i intervallet mellom 136 og 262 millioner kroner.

Aegopodium overtok innmaten i Atlantic Offshore for 14,9 millioner kroner – altså mente bostyret at selskapet betalte inntil 200 millioner kroner for lite.

«Fantes ikke andre kjøpere på markedet»

Det sa domstolen seg uenig i.

«(Rapporten) er skrevet nærmere 2 år etter salget. Rapporten er ikke forankret i relevante omstendigheter som forelå på salgstidspunktet, og bevisverdien er således beskjeden. Rapporten er også beheftet med en rekke feil», heter det i rettsavgjørelsen.

Videre skrives det at «det ikke fantes andre kjøpere på markedet», blant annet på grunn av at selskapet ble hardt rammet av nedturen i offshore-næringen.

Bergen tingrett fastslår at selskapet la ned omfattende arbeid for å sikre at virksomheten kunne fortsatte, både gjennom salg og forsøk på restruktureringer.

– Boet tar dommen til etterretning. Vi vil nå vurdere og gjennomgå dommen i samråd med sin prosessfullmektig. Hvorvidt den vil bli anket eller akseptert, er dermed for tidlig å si, skriver bostyrer Stine D. Snertingdalen i en e-post til Sysla.

Var sikre på seier

I et intervju med Sysla i 2018, var Wareberg optimistisk.

– Hvordan påvirker søksmålet dere?

– Det tar ikke fokus fra driften, men det stjeler av oppmerksomheten til ledelsen og styret.

– Hvordan tror du det ender?

– Jeg tror vi vinner alt, og blir tilkjent saksomkostninger.

Knut Øgreid har ikke ønsket å kommentere saken, og har overlatt kommunikasjonen til Wareberg. Gunnar Rønningen, som er styreleder i Aegopodium, henviser også til Wareberg.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail