Leder i Maritimt Opplæringskontor Sør-Vest Norge. Foto: Silje Katrine Robinson

Neste år vil de mangle 100 lærlinger

Maritimt Opplæringskontor tror oljekrisen har skremt unge vekk fra å velge en maritim karriere.

Publisert

I 2015 manglet det 500 opplæringsplasser til sjøs for ungdom som ønsket å satse på en maritim karriere.

Men nå er maritim næring på vei inn i tryggere farvann, og rederiene skriker igjen etter ungdommer.

Neste år vil rederiene mangle om lag 100 lærlinger, ifølge Maritimt opplæringskontor.

– I år klarte vi det akkurat i vår region, mens det var for få andre steder. I fjor manglet vi 15 stykker i vår region, så totalt sett er det for få lærlinger, sier Inge Jarl Auestad, leder i Maritimt opplæringskontor Sør-Vest Norge.

Rekruttering til maritim næring er snudd på hodet de siste årene. I denne episoden forteller Erling Lodden fra Eidesvik og Eva Storeide i Odfjell SE om mulighetene for unge til sjøs. Hør episoden her:

– Lærlinger er god butikk

Både rederiene og opplæringskontorene må derfor intensivere rekrutteringsaktiviteten i tiden fremover.

Det er flere ting som bidrar til at det er for få lærlinger, mener Auestad.

– Oljekrisen skremte nok veldig mange ung vekk fra maritime utdanninger. Ungdommene har gjerne fått med seg at mange ble sagt opp og at skipene ble liggende i opplag. At det nå begynner å gå bedre er kanskje ikke så godt kommunisert, sier han.

Skolene har merket tydelig nedgang i interessen for maritime fag, og flere skoler har mistet flere maritime klasser.

Samtidig har nye myndighetskrav ført til at det har blitt flere lærlingplasser, og gjort det mer attraktivt for rederiene å ha lærlinger, ifølge Auestad.

Vil ha flere og flinkere lærlinger

– Ordninger som nettolønnsordningen har ført til at mange rederier har sett at det er god butikk å ha lærlinger. Det har ført til at rederier som ikke hadde lærlinger tidligere nå vil ha lærlinger, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig fører det til at det blir rift om de flinkeste, sier han.

Han påpeker samtidig at fergene har tatt inn mange lærlinger og kadetter etter at det ble krav til opplæringsstillinger i offentlige kontrakter.

Flere flinkere lærlinger er også noe han ønsker seg mer av fremover.

Mens det tidligere var høye karakterkrav til maritime utdannelser, har det på de maritime fagskolene de siste årene vært slik at alle som har søkt har kommet inn.

– Da ender man dessverre opp med en del elever som ikke er faglig sterk nok og mangler motivasjon. Med en maritim utdannelse er det en kort karrierevei til forholdsvis god lønn, men utdannelsen i seg selv er tøff og krever stort innsats og arbeidsvilje, sier Auestad.

Eva Storeide i Odfjell SE rekrutterer til tanksegmentet, og tror mange oppfatter næringen som konservativ.

– Vi har ikke hatt den store nedturen som mange andre, men vi har hatt et fall i antall søknader. Vi har snakket en del om at vi gjerne oppfattes som konservativ, og ser at ting forandrer seg fra år til år, sier hun.

Storeide påpeker at det vil være gode muligheter for jobb i maritim næring fremover, og håper fokuset på bærekraft og teknologi vil lokke flere unge til bransjen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail