Arkivfoto: Pål Christensen

Nå vil politikerne ta tak for å stanse sosial dumping på sjøen

Stortinget krever at regjeringen utreder norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk.


  • Tor Gunnar Tollaksen
Publisert

– Vi har jobbet mye for å få denne utredningen på plass. Et positivt skritt i riktig retning, sier Johnny Hansen, leder i Sjømannsforbundet til Stavanger Aftenbladet.

Forrige uke kom meldingen at Stortinget vil be Regjeringen utrede norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk som arbeider i norske farvann.

Onsdag ble det vedtatt.

Hansen mener dette er nødvendig for å bevare den norske sjømannen.

-Utviklingen har vært at norske sjøfolk blir utkonkurrert av utenlandsk arbeidskraft. Skal Norge fortsatt være en maritim nasjon med god kompetanse, må de tiltakene som sikrer at vi fortsatt er det, settes på plass.

I stortingsdebatten ble næringsminister Monica Mæland bedt om at arbeidet videre skal gå raskt. Mæland selv var opptatt av å vise til det såkalte fartsområdeutvalget som for tre år siden ikke anbefalte endringer på dette feltet.

-Jeg lover at vi ikke trenger lang tid på disse utredningene. Det er gjort arbeid på 1970-, 80-, og 90-tallet, vi vet allerede svaret på mye av dette og det trenger derfor ikke ta lang tid, svarte Mæland.

Stemt ned før jul

Utredningen Stortinget vedtok ble stemt ned i før jul i fjor. Den gang var det bare de rødgrønne partiene som stemte for, mens regjeringspartiene, Venstre og KrF stemte mot.

Rederiforbundet har gått i mot en utredning, og motstanden har vært sterk i Høyre. Likevel har partiet gått med på en utredning i denne omgang.

Det ligger ingen internasjonale hindre for at Norge kan innføre norske lønns- og arbeidsvilkår. I Storbritannia blir det sett på det samme, for at britiske sjøfolk ikke skal utkonkurreres av billige asiatiske sjøfolk. Canada har innført lignende tiltak med stor suksess for kanadiske sjøfolk.

Utredningen som Stortinget har bedt om skal blant annet klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet.

Store lønnsforskjeller

Den norske sjømannen er under stort press.

Sjømannsorganisasjonene har i fellesskap tatt opp kampen mot sosial dumping på sjøen, hvor lønnsbetingelsene er store på norske og utenlandske sjøfolk.

Mens en matros på internasjonal hyretakst på et fremmedflagget fartøy har vel 18.000 i måneden, har norske matroser på norsk tariff 43.000 kroner i gjennomsnittlig månedslønn. Timelønnen til en matros på internasjonal hyretakst kan være så lav som 34 kroner timen for arbeid på norsk sokkel.

I nedgangstidene de siste to årene, regner Sjømannsorganisasjonene med at over 2000 norske sjøfolk har mistet jobbene sine. Tallet inkluderer cateringspersonell.

I mai kom det fram tall fra den Europeiske transportføderasjonen, ETF, om at over 100 000 europeiske sjøfolk hadde mistet jobbene de siste ti årene.

Les hele saken på Aftenbladet.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail