Harald Solberg er administrerende direktør i Rederiforbundet. Foto: Vidar Ruud/ NTB Scanpix

Foreslår internasjonalt CO2-fond for shipping

Den internasjonale shippingnæringen foreslår å innføre en avgift på to dollar per tonn drivstoff til å finansiere forskning og utvikling av utslippfrie løsninger. Fondet ventes å nå 45 milliarder kroners innen ti år.

Publisert

Norges Rederiforbund og Det internasjonale rederiforbundet foreslår å innføre en avgift for skipsfarten på to dollar per tonn drivstoff, som skal gå til et internasjonalt fond for utvikling av ny utslippsfri teknologi.

Fondet ventes å bli på 5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 45 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, sier forslaget over tid kan bidra til å kutte store utslipp i skipsfarten.

– Det finnes ikke teknologi for å seile utslippsfritt på lange strekninger. Da må vi tenke helt nytt. Derfor foreslår vi dette fondet for å finansiere forskning og utvikling av ny teknologi, sier han.

Foto: Reuters/Lucy Nicholson

Vil fremmes for medlemmene i IMO

Fondet vil ligne på NOx-fondet i Norge, der næringslivet betaler inn en avgift per kilo utslipp av NOx-gasser. Solberg sier erfaringene fra NOx-fondet er gode, og at det har bidratt til at Norge ligger langt fremme i utviklingen av lav- og nullutslippsteknologi for ferger og offshoreskip.

Norges Rederiforbund har ifølge Solberg vært blant initiativtakerne til det internasjonale fondet. Nå skal forslaget fremmes for medlemsstatene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO, på neste møte i mars.

IMO har allerede vedtatt mål om å redusere utslippene fra skipsfarten med 50 prosent innen 2050, uavhengig av vekst i handelen, og full dekarbonisering av sektoren kort tid etter det. Målene er ikke kompatible med fortsatt langsiktig bruk av fossile drivstoff, heter det i en pressemelding fra Det internasjonale rederiforbundet.

Shipping står for to prosent av verdens CO2-utslipp. Dersom verden skal nå Parismålene er en rask dekarbonisering av sektoren nødvendig, slår organisasjonen fast.

Forslaget om fondet vil være næringens bidrag til å konkretisere disse målene, sier Solberg.

– Her kan man komme et langt skritt på veien for å utvikle og skalere nullutslippsløsninger. Vi må ha disse løsninger på plass senest i 2030 for å kunne nå målet i 2050. Derfor er vi veldig ivrig på å få på plass et slikt system som kan finansiere dette, sier Solberg.

Opp til myndighetene

Solberg mener det aldri har kommet noe så offensivt fra noen internasjonal næringen tidligere. Nå blir det opp til myndighetene å ta stilling til forslaget.

– Hele den internasjonale skipsfartsnæringen går sammen om dette, også direkterepresenterte forbund, slik som de internasjonale foreningene for lasteskip, ferger, og så videre. Alle er enig om dette forslaget. Nå står det på politisk vilje om det blir gjennomført, sier Solberg.

Forslaget er i første omgang tiltenkt skip på over fem tusen bruttotonn, ettersom slike skip allerede rapporterer inn forbruk av drivstoff. Dermed kan avgiften implementeres uten store problemer, sier Solberg.

Etter hvert kan ordningen utvides til å gjelde skip av alle størrelser, sier han. Ordningen vil i gjelde alle flaggstater, slik at ingen kan slippe unna avgiften.

Fondet vil være en ikke-statlig organisasjon som drives under oppsyn av IMOs medlemsstater.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail