Polar Queen fra GC Rieber Shipping. Foto: Christopher Petersen

Sjøfolkene vil kjøre saken mot GC Rieber så langt de kan

Sjøfolkene anker saken mot GC Rieber til Høyesterett. Sjømannsforbudnet mener ansatte på sjøen vil ha et dårligere stillingsvern enn ansatte på land dersom dommen blir stående.

Publisert

Både Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund vil anke saken mot GC Rieber til Høyesterett etter tap i lagmannsretten denne uken.

– Dersom denne dommen blir stående er det ikke bare et tap for våre medlemmer i GC Rieber, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Norsk Sjømannsforbund

– Det er også en prinsipiell sak som gjelder arbeidslivet både på sjø og land i hele landet. Derfor vil vi kjøre saken så langt vi kan, sier Hansen.

Delt dommerkollegie

Saken handler blant annet om hvorvidt oppsigelse av ansatte var usaklig, og om bergensrederiet hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap og avskjedige sjøfolkene, for så å leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et bemanningsselskap.

Sjøfolkene tapte 3-2 i lagmannsretten, der flertallet mente at oppsigelsene var gyldig, og at de som var ansatt i datterselskapet GC Rieber Crewing ikke var ansatt i morselskapet GC Rieber Shipping. En meddommer var uenig med flertallet og mente oppsigelsene var usaklige, mens en lagdommer mente oppsigelsene var gyldig men var uenig med flertallet i synet på arbeidsgiveransvaret.

Sjømannsforbundet mener ansatte på sjøen vil ha et dårligere stillingsvern enn ansatte på land dersom dommen blir stående.

– Dersom denne dommen blir stående er det ikke bare et tap for våre medlemmer i GC Rieber, sier Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Arbeidsgiveransvar sentralt

Advokat Kjetil Edvardsen, som sammen med advokat Terje Hernes Pettersen representerer de tidligere ansatte i GC Rieber sier til Sysla at spørsmålet om arbeidsgiveransvar, og hvorvidt de ansatte i datterselskapet reelt sett var ansatt i morselskapet, vil stå sentralt i anken.

– Det er klart at dette punktet er sentralt, og der var det også sterk dissens. Så det ligger helt i dagen, sier han.

I tillegg vil de vurdere hvilke andre punkter som eventuelt skal adresseres, og hvordan de skal vektes.

– I denne saken kan man i prinsippet anke alt, både at loven er anvendt feil i lagmannsretten og at det har blitt gjort prosessmessige feil. I denne saken vil det være det førstnevnte som er mest aktuelt, at lagmannsretten har anvendt loven feil. Vi er enig med mindretallet, sier Edvardsen.

Advokat Kjetil Edvardsen. Foto: Tenden Advokatfirma

Høyesterett står fritt til å behandle de sakene de ønsker. Edvardsen mener denne saken er en god kandidat.

– Høyesterett skal i første rekke ta opp saker som har betydning for samfunnet, utover bare partene i sakne. Det er det viktigste her, og det mener vi denne saken har. Det mener forsåvidt Rederiforbundet også, men da ved at den kan få negative konsekvenser for rederiene, sier han.

Frist 2. oktober

Ankefristen er 2. oktober. Deretter vil motparten svare i løpet av tre uker, så vil ankeutvalget i Høyesterett bruke rundt 4-8 uken på å vurdere om saken skal behandles, sier Edvardsen. Han tipper Høyesterett vil ta stilling til om de vil behandle saken i før nyttår. Hvis de bestemmer seg for å ta den, gjetter han på at det vil ta mellom tre og seks måneder til saken behandles.

Sjøoffisersforbundet vil ta stilling til ankespørsmålet på et styremøte kommende uke, men Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund vil uansett gå videre.

Advokat Terje Hernes Pettersen, som representerer de tidligere ansatte i GC Rieber som er organisert gjennom Sjømannsforbundet, sier han og Edvardsen nå vil jobbe med anken fremover.

– Nå har vi besluttet å anke, og så får vi komme tilbake til detaljene etter hvert. Ankefristen er 2. oktober, og vi vil nok levere nærmere fristen, sier Pettersen til Sysla.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail