BIG IN BRASIL: DOFSubsea har stor offshorevirksomhet i Brasil. Foto: DOF Subsea

Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging

Regjeringen åpner for at skip i en begrenset periode kan være registrert i to skipsregistre samtidig. – Kan hindre permanent utflagging, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert

Regjeringen foreslår å åpne for såkalt bareboat-registrering av skip gjennom en endring i sjøloven og NIS-loven.

I lovforslaget åpnes det for at et skip kan være registrert i to skipsregistre samtidig. Ettersom enkelte stater krever nasjonalt flagg for å tillate skip å seile innenriksfart eller operere på landets kontinentalsokkel, vil en slik åpning tillate norske skip å operere i slike land uten å flagge ut.

Regjeringen vil åpne både for at et skip registrert i et utenlands skipsregister kan få tillatelse til å føre norsk flagg i en begrenset periode, såkalt bareboat-innflagging, og motsvarende at et norskregistrert skip kan få tillatelse til å midlertidig føre et utenlandsk flagg, kalt bareboat-utflagging.

Når et skip registreres i et nytt skipsregister vil det opprinnelige registret beholde privatrettslige funksjoner, slik som sikring og beskyttelse av eiendomsrett og pant, mens det nye skipsregisteret får flaggstatsjurisdiksjon over skipet.

Røe Isaksen: Vil hindre utflagging

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen håper de nye reglene gjør at færre norske skip flagger ut permanent.

– I dag flagger skip ut av norsk skipsregister fordi Norge ikke åpner for bareboat-utflagging. Tilbakemeldingen fra næringen er at bareboat-innflagging vil kunne øke antall norske skip under norsk flagg og styrke sysselsettingen av norske sjøfolk, sier Røe Isaksen.

Han sier forslaget er del av Regjeringens arbeid med å bedre vilkårene for norsk maritim næring.

– Dette gir næringen tilgang til nye markeder, samtidig som det kan hindre permanent utflagging fra norske skipsregistre, sier Røe Isaksen.

Sjømannsforbundet positiv, med forbehold

Forbundsleder i Sjømannsforbundet Johnny Hansen sier de i utgangspunktet er positive til forslaget, men understreker at de ikke kjenner til alle effektene av endringen.

– Vi er opptatt av at det skal være positiv sysselsettingseffekt. Vi får se om det faktisk fører til flere norske ansatte, og sikrer de som allerede er der, skriver Hansen i en melding til Sysla.

I en felles høringsuttalelse til forslaget skriver Sjømannsforbudet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet at de er positive til forslaget gitt de forutsetningene som departementet har lagt til grunn. Forbundene viser til at departementet mener adgangen til bareboat-utflagging fra de to norske skipsregistrene NOR og NIS vil øke sannsynligheten for at skipene hentes hjem til norsk flagg, at at dette vil ha positive virkninger for norske sjøfolk.

“Under de forutsetnigner som er lagt til grunn av departementet om at endringene vil være positive for sysselsetting av norske sjøfolk, så støttes forslaget”, heter det i uttalelsen fra forbundene.

Regjeringen legger opp til en evaluering av ordningen etter fem år, etter ønske fra arbeidstakersiden.

Mons Aase, konsernsjef i rederiet DOF som blant annet har offshorebåter i Brasil, sier i en melding til Sysla at de ikke har noen sterke synspunkter på saken.

Rederiforbundet meget positiv

Rederiforbundet er positive til endringen, og tror det kan føre til flere skip under norsk flagg.

– Det er meget positivt at det nå åpnes for adgang til bareboat-registering av skip i de norske skipsregistrene, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Solberg sier bareboat er en vanlig leieform for skip i internasjonal skipsfart og de nye reglene vil både kunne bidra til innflagging til de norske registrene og hindre utflagging. I dag er det mange andre skipsregistre internasjonalt som åpner for slik registrering.

– Gjennom å åpne for dette i Norge så får man en ytterligere styrking av de norske skipsregistrenes konkurransedyktighet, sier Solberg.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail