Ifølge en rapport fra NGO Shipbreaking Platform gikk 518 av totalt 744 opphogde skip til beaching i 2018. Skipet Harrier blir imidlertid hogd opp på lovlig vis. Foto: Norsk Gjenvinning/Sök Denizcilik

Nå hogges «Harrier» opp i Tyrkia

Opphoggingen av skandaleskipet «Harrier», tidligere «Tide Carrier», er omsider i gang ved et verft i Tyrkia.


  • Hanne Undem/ Stavanger Aftenblad
Publisert

Opphoggingen skjer ved anlegget Sök Denizcilik som ligger i industriområdet Aliağa i Tyrkia. Dette er et verft som er godkjent for opphogging og resirkulering i henhold til EUs Ship Recycling Regulations, skriver Stavanger Aftenblad.

Verftet er ett av relativt få som er godkjent, ifølge Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning.

– Nå som hogging og gjenvinning har påbegynt, vil Norsk Gjenvinning fortsette å følge verftet opp med inspeksjoner, jevnlige møter og rapportering, sier Bjørdal.

Skipet har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste årene, og dette er ikke uten grunn.

Hoggingen startet i midten av januar, og er godt i gang, ifølge Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning. Foto: Norsk Gjenvinning/Sök Denizcilik

Oljesøl i Tyrkia

Miljødirektoratet ga samtykke til at Harrier skulle eksporteres til Tyrkia i juni 2018, og Norsk Gjenvinning tok på seg ansvaret for eksporten av skipet.

– Skipet ankom Tyrkia til avtalt tid og planen var at opphoggingen skulle starte en liten stund etter ankomst. Dessverre gikk ikke det etter planen, sier Bjørdal.

Da skipet ankom tyrkisk farvann, forårsaket skipet et oljesøl. Tyrkiske myndigheter bøtela eierne, Wirana Shipping, ca. 44 millioner kroner for oljeutslippet og tilhørende opprydningsarbeid.

– Norsk Gjenvinning ser alvorlig på utslippet fra Harrier.

Norsk Gjenvinning er ikke part i saken angående oljesøl, og har ifølge Bjørdal kun ansvar for å følge opp selve opphoggingen og resirkuleringen av skipet og sikre at regler knyttet til HMS, arbeidsvilkår, miljø og forurensning er ivaretatt.

Forsøk på ulovlig opphogging

22. februar 2017 seilte Harrier, som den gang het Tide Carrier, fra Kvinnherad i Vestland. Skipet kom imidlertid ikke langt før det fikk motorhavari utenfor Jærkysten. I mer enn ett år lå skipet i arrest i Farsund, til innbyggernes fortvilelse.

I mellomtiden fant miljødirektoratet bevis på at skipet var på vei til ulovlig skipsopphogging.

Dette er første gang Norge stoppet, arresterte og straffet et rederi som har forsøkt å vrake et skip på ulovlig vis. Foto: Norsk Gjenvinning/Sök Denizcilik

Eierne ble anmeldt for forsøk på ulovlig eksport av skip og forsøk på eksport av store mengder oljeholdig avfallsvann som var fylt på tankene mens skipet hadde ligget i opplag.

Eierne av skipet, Singapore-selskapet Wirana Shipping, forsøkte å sende skipet til Gadani i Pakistan. Gadani er verdens tredje største vrakingsområde for skip.

Wirana Shipping godtok sin dom for smugling av skipet, og betalte sju millioner kroner til norske myndigheter.

Norsk reder tiltalt i saken

Den norske rederen Georg Eide solgte Harrier til Julia Shipping i 2015, et postboksselskap knyttet til Wirana Shipping.

Han er tiltalt for å ha bidratt til forsøket på smugling av skipet til Pakistan, og for å lagt til rette for at skipet kunne legge fra kai uten de nødvendige tillatelsene.

Eide må møte i Sunnhordland tingrett i april.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail