Polar Queen fra GC Rieber Shipping. Foto: Christopher Petersen

De oppsagte sjøfolkenes anke mot GC Rieber gikk ikke gjennom

Etter at 66 sjøfolk ble sagt opp, gikk de til sak mot rederiet. De tapte både i tingretten og lagmannsretten, og deres anke til høyesterett har nå blitt avvist.

Publisert

Det var vinteren 2016 at bergensrederiet GC Rieber Shipping sa opp 66 av deres ansatte. Alle 66 var ansatt i rederiets bemanningsselskap, GC Rieber Crewing AS, som ble lagt ned av morselskapet.

Rettstvisten dreide seg om hvorvidt GC Rieber hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap og sparke sjøfolkene, for å så leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et annet bemanningsselskap. De ansatte mente at de i realiteten var ansatt i morselskapet, GC Rieber Shipping, mens de i realiteten var ansatt i GC Rieber Crewing AS.

Nå har retten på nytt gått i favør av rederiet.

Både Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund var med på anken til Høyesterett, etter at saken tapte i lagmanssretten i september.

Saken har vært en prinsippsak for de ansatte: Sjøfolkene vil kjøre saken mot GC Rieber så langt de kan

– Høysteretts ankeutvalg har i dag besluttet at anken ikke vil bli tatt til høyesterett. Avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett, som var i favør av GC Rieber Shipping ASAs to datterselskaper GC Rieber Crewing AS og GC Rieber Shipping AS, er derfor endelig, skriver GC Rieber i en pressemelding.

– Dersom denne dommen blir stående er det ikke bare et tap for våre medlemmer i GC Rieber, men det er også en prinsipiell sak som gjelder arbeidslivet både på sjø og land i hele landet. Derfor vil vi kjøre saken så langt vi kan,uttalte forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund etter dommen i lagmannsretten var klar.

Les også: Rieber-sjøfolkene anker til Høyesterett

Nedleggelsen av bemanningsselskapet og avskjedigelsen av de 66 sjøfolkene kom som et resultat av et økonomisk uføre skyldt av oljekrisen, og oppsigelsene skulle spare rederiet for 16 til 20 millioner kroner.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail