Næringsminister Monica Mæland mener vi ikke kan innføre hindre på norsk sokkel som Norge selv kjemper for å holde vekke i utlandet. Arkivfoto: Gerhard Flaaten.

– Vil ikke innføre proteksjon-istiske regler på norsk sokkel

Norske lønns- og arbeidsbetingelser på norsk sokkel står ikke på agendaen til Monica Mæland (H), som er i sluttfasen med å utarbeide den maritime strategien.

Publisert

– Å innføre spesielle, proteksjonistiske regler for Norge, er jeg veldig skeptisk til. Det har jeg og meddelt sjømannsorganisasjonene, sier Næringsminister Monica Mæland (H).

På oppdrag fra Norges Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har professor II ved Scandinavian Institute of Maritime Law ved Universitetet i Oslo, Henrik Ringbom, sett på regjeringens handlingsrom når det gjelder å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel fra et juridisk perspektiv.

Konklusjonen hans er at det er usannsynlig at innføringen av slike restriksjoner er ulovlig.

– Denne typen ordninger, for eksempel i Australia eller Brasil, har ikke møtt de store protester fra andre land, deriblant Norge, sier Ringbom til www.maritime.no.

– Kan ikke stenge dem ute

Mæland sier de ikke arbeider med å se på mulighetene for å innføre slike restriksjoner.

Vi vil ikke være tjent med å innføre slike tiltak

– Grunnen til det er at våre bransjer trenger å gå ut i verden. Vi er en liten, åpen nasjon som lever av eksport, og vil i minst mulig grad treffe hindringer. Slik blir det med dem som jobber hos oss og, sier Mæland til www.maritime.no.

– Kan du avvise at dere vil se på det?

– Det står ikke på vår agenda. Vi tar alle innspill med oss, det er jobben vår å lytte, men først og fremst jobber vi med å gjøre rammebetingelsene konkurransedyktige. Det skal vi gjøre på kompetanse, på reduserte skatter og avgifter og på enda bedre innretninger knyttet til nettolønnsordningen og fartsområdebegrensningen. Det er det viktigste vi kan bidra med, så må bransjen selv være god nok i den jobben de gjør, når de konkurrerer med andre deler av verden. Vi kan ikke få det til ved å stenge dem ute, eller forby dem.

– Vi går veldig langt

– Sjømannsorganisasjonene argumenterer med at mangelen på slike krav fører til sosial dumping. Hva tenker du om det?

– Det er mange deler av næringslivet som konkurrerer ute i verden, og som må gjøre det på bakgrunn av de rammebetingelsene man har.

Les også: AP mener staten må bygge ved norske verft for å komme ut av krisen

– I konjukturrapporten sier 1 av 4 redere at de vil si opp norske sjøfolk til fordel for utenlandske, samtidig som alle deler av næringen ikke kan undrstreke nok hvor viktig norske sjøfolk er for den maritime klyngen i dette landet. Gjør regjeringen nok?

– Jeg mener vi går veldig langt. Det finnes ingen andre næringer som har to milliarder satt av på statsbudsjettet for å bidra til at vi skal ha den kompetansen og arbeidskraften. Det er kjempeviktig for oss, og Norge legger virkelig til rette for det, så godt vi har kunnet.

– Ikke tjent med slike tiltak

Men det er forskjell på det, og å innføre tvang og restriksjoner som vi selv er ute i verden og argumenterer mot, understreker Mæland.

– Min jobb er å reise rundt og forhandle frihandelsavtaler, og sørge for at norske skipsbyggere kan få bygge på andre markeder og kan få eksportere det vi lager, vi er helt avhengige av det. Tenk om norsk olje og gass, norsk fisk, den norske maritime næringen skulle møte grenser og forbud, det ville vi ikke kunnet leve med. Vi er helt avhengige av å komme til i andres markeder, da er de avhengige av å komme til på våre.

Les også: De ber Mæland om 120 millioner til nettolønn for NIS

– Er sjømannsorganisasjonene desperate?

– Neida, dette er et synspunkt som de har, som de forfekter, og som de har lov å forfekte. Så er det vårt ansvar å se nasjonens interesser under ett, og da vil vi ikke være tjent med å innføre slike tiltak. Hadde vi innført dem ville det si at dette var en næring som ikke er bærekraftig, som skal bæres gjennom ved at man lukker andre ute, eller innfører grensehindringer som vi ikke vil møte ute.

Tips eller innspill? Kontakt journalisten på gf@www.maritime.no eller 90870382.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail