Solstad-skip i opplag ved Avaldsnes. Foto: Fredrik Refvem

Solstad Offshore i krise: 1 av 3 skip ligger i opplag uten arbeid

Selskapet har 30 milliarder kroner i gjeld og negativ egenkapital. Nå avgjør bankene Skudeneshavn-rederiets skjebne.

Publisert

Høsten har kommet til Karmsundet. Mørke skyer henger over havet like utenfor tettstedet Avaldsnes, der åtte oransje skip ligger på rekke og rad uten arbeid. Fartøyene tilhører offshorerederiet Solstad og er ikke alene.

Selskapets siste kvartalsrapport viser at 48 av 137 forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip nå ligger i opplag. Rapporten viser også at ytterligere over 30 skip har kontrakter som utløper før nyttår. Flere av dem har imidlertid opsjoner på at avtalene kan forlenges.

Spent stemning

Da oljekrisen begynte sommeren 2014, var offshorerederiene blant de som ble hardest rammet. Oljeselskapene investerte mindre penger på norsk sokkel, og dermed ble det mindre bruk for skip som støtter arbeidet ute i havet.

Mens oppturen for lengst har kommet for oljeselskapene og mange leverandører, sliter rederiene fortsatt. Det er langt flere skip tilgjengelig enn det er behov for. Solstad er blant virksomhetene med brattest motbakke og har levert blodrøde tall i lang tid. I fjor ble det et underskudd før skatt på 5,7 milliarder kroner. I årets første halvår var tilsvarende tall 1,3 milliarder i minus.

– Det er en spent stemning her. Mange er usikre på hva som skjer framover. En del kolleger har allerede sluttet og gått over til andre bransjer med bedre utsikter, sier Kim Lekva Velve, hovedtillitsvalgt for Sjømannsforbundet i Solstad Offshore, til Sysla.

Han legger ikke skjul på at det er urovekkende at 48 av rederiets skip ligger i opplag.

– Jeg hadde helst sett at det ikke var så mange, og heller ikke halvparten. Skipene gir kostnader, men ingen inntekter. Det er et dårlig regnestykke. Dette er penger som renner ut av selskapet, sier Velve, som også peker på at høst og vinter normalt er årstider med lavere etterspørsel etter offshorefartøy i enkelte segmenter.

Selv om mange skip har kontrakter som utløper i høst, frykter ikke Velve for arbeidsplassene i rederiet nå. Han viser til at flere av fartøyene har opsjoner på forlenging, og at det derfor er for tidlig å si noe om dette. Solstad gjennomførte en betydelig nedbemanning høsten 2017, men siden har det vært rolig. I dag er det om lag 1200 ansatte i den norske avdelingen.

– Det er ikke snakk om permitteringer eller nedbemanning slik situasjonen er nå. Selskapet har gjort en god jobb for å unngå det, sier Velve, som selv er matros og kranfører på forsyningsfartøyet “Far Searcher”, som har langtidskontrakt med Equinor og base i Florø.

Kim Lekva Velve er hovedtillitsvalgt i Solstad Offshore. Foto: privat

Gjeldskrise

Dagens Solstad, som er et av verdens største offshorerederier, er et resultat av en rekke sammenslåinger i kjølvannet av krisen. Den største fusjonen ble gjennomført sommeren 2017. Foruten gamle Solstad består rederiet nå av de tidligere virksomhetene Farstad Shipping, Deep Sea Supply og Rem Offshore. Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er de største aksjonærene.

Selskapets største problem er en enorm gjeld. Ifølge forrige kvartalsrapport er den samlede gjelden på om lag 30 milliarder kroner. Det er inngått avtale med flere kreditorer om rente- og avdragsfrihet fram til 31. oktober. Hva som skjer etter det, er uvisst.

– Det er en alvorlig situasjon. Deler av selskapet er i brudd med lånebetingelsene, og bankene har all makt her. Hvis bankene vil, kan de slå deler av selskapet konkurs og ta pant i eiendelene, sier analytiker Sven Sele i Clarksons Platou.

Han understreker at konkurs er et lite sannsynlig utfall fordi det også er i bankenes interesse å holde Solstad i live. Hvis det ikke blir enighet om en endelig restrukturering innen utgangen av oktober, mener Sele det er mer sannsynlig at det blir inngått nye avtaler om fritak fra lånebetingelser.

Gjeldsmarerittet til offshore-rederiene har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

– Det blir spennende å se hva bankene er villige til å gjøre. Det beste for selskapet vil trolig være en løsning der deler av gjelden omgjøres til egenkapital for å oppnå en mer bærekraftig kapitalstruktur. Det kan føre til at aksjonærer også er villige til å bidra med friske penger, sier Sele.

Utsiktene er dårlige for å få mange av skipene tilbake i arbeid. Foto: Fredrik Refvem

Negativ egenkapital

Omfanget av Solstad-krisen understrekes av at det etter andre kvartal ble bokført negativ egenkapital på minus 1,6 milliarder kroner. En viktig årsak er at verdien på Solstad-skipene er skrevet kraftig ned. I 2018 var de totale nedskrivningene på 2,9 milliarder kroner.

– Negativ egenkapital tyder på at store deler av gjelden er under vann, altså at gjelden er høyere enn eiendelenes verdi. Det indikerer igjen at det ikke er mulig å innfri gjelden, sier Sele, som understreker at det her er snakk om bokførte verdier.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad ønsker ikke å kommentere situasjonen på nåværende tidspunkt. Han viser til at selskapet er børsnotert, at markedet må informeres først, og at det derfor ikke blir riktig å uttale seg i media.

I kvartalsrapporten legges det imidlertid ikke skjul på alvoret:

“Rapporten er laget med forutsetning om videre drift. Selskapets finansielle situasjon er imidlertid ikke bærekraftig ettersom egenkapitalen er negativ og likviditeten under press. Selskapets levedyktighet på lang sikt avhenger av at det finnes en løsning på den finansielle situasjonen,” skriver selskapet i rapporten.

Administrerende direktør og medeier Lars Peder Solstad kjemper for å redde familieselskapet. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Marked i bedring?

Sven Sele mener det er synd at Solstad har havnet i det økonomiske uføret. Han viser til at det også er mye positivt å trekke fram.

– Rederiet har en enorm flåte med mange moderne skip. Store deler av flåten er kanonbra og har livets rett. Mange av skipene er nok også i stand til å betjene sin gjeld, men de blir holdt nede av gamle og mindre bra skip, sier Sele.

Selv om det ser mørkt ut nå, mener Sele det er lysning i horisonten for offshorerederiene.

– Markedet har uten tvil snudd og er i bedring. Forsyningsskip har hatt en sterk tendens i år. Problemet er at Solstad egentlig ikke har tid til å vente på oppturen, sier analytikeren.

Audun Martinsen i Rystad Energy er mer lunken til utsiktene framover. I en fersk rapport skriver Martinsen at han tror på nedgang for norsk oljeservice de neste to årene.

– Markedet er utfordrende. Vi har justert ned synet på oljeleverandører framover. Det innebærer mindre appetitt på rigger og lavere etterspørsel etter fartøyene som støtter dem, sier analytikeren til Sysla.

– For rederier som Solstad ser det derfor ganske mørkt ut med tanke på å løfte omsetningen og dermed bunnlinjen, legger han til.

Kim Lekva Velve i Sjømannsforbundet mener oljeselskapene må ta sin del av ansvaret.

– Oljeselskapene har etterspurt større og mer miljøvennlige skip. Rederiene har bygget båtene, men får ikke leieprisene som trengs. Rederiene går på dårlige rater og sliter økonomisk, mens oljeselskapene har større overskudd enn på lenge. Jeg synes kundene også har et ansvar her, sier Velve.

Hvorfor sliter oljeleverandørene fortsatt, når oljeselskapene håver inn? Det har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail