Frederik Mohn. Foto: Tor Høvik

Mohn reagerer på nytt Fjord1-styre

Frederik Mohns Perestroika mener hans arvtaker i Fjord1-styret er for nært knyttet til hovedeier Havila, som har åpnet for å slå sammen selskapene. Valgkomiteen er ikke enig.

Publisert

I desember trakk Frederik Mohn og Brita Eilertsen seg fra Fjord1-styret med umiddelbar virkning.

Mohn reagerte på at majoritetseier Per Sævik sammen med det amerikanske fondet Vision Ridge tok kontroll over fergeselskapet, og samtidig lanserte muligheten for å slå det sammen med Havila Kystruten.

Denne uken ble amerikanske Reuben Munger, som er administrerende parter i Vision Rigde, valgt inn som nytt styremedlem i fergeselskapet Fjord1, sammen med Birthe Cecilie Lepsøe.

Flere aksjonærer har reagert på muligheten for en sammenslåing, og på fremgangsmåten til Sævik og Vision Ridge.

– Problemet er intensjonen med å slå sammen et velfungerende børsnotert selskap med et privat selskap som har hatt masse problemer, uttalte Philipe Sissner i Sissner Corporate Bond, som eide deler av gjelden i selskapet, til Dagens Næringsliv.

Havila Kystruten skal ta over deler av rutene til Hurtigruten, men har møtt på problemer med å få bygget skip i tide.

Leder av valgkomiteen: Kandidaten fra Vision Ridge er uavhengig

I referatet fra valget går det frem at Perestroika, som er Frederik Mohns selskap, vurderer at kandidaten fra Vision Ridge “ikke er uavhengig”, og at fondet må sees som konsolidert med Sæviks Havila.

Vision Rigde ga finansiering til Havilas kjøp av aksjer i Fjord1.

Anders Talleraas, leder av valgkomiteen som fremmet forslaget om de to nye kandidatene til styret, mener de er uavhengige.

– Ja, det er de. Den ene, representanten for fondet i USA, eier tre-fire prosent av selskapet, og at de har et finansieringsforhold til hovedaksjonæren hindrer ikke det. Han representerer en relativt stor aksjonær, og har sine fulle rettigheter til å bli representert, sier Talleraas til Sysla.

I en uttalelse til Dagens Næringsliv skriver Mohns advokat Marianne Sahl Sveen at de noterer at valgkomiteen mener at Vision Ridge er uavhengig.

«Dette fremstår som noe anstrengt i en situasjon hvor Havilafjord i børsmeldinger har sagt at de vil samarbeide strategisk med Vision Ridge rundt videreutviklingen av selskapet», heter det i uttalelsen fra Sveen.

På spørsmål fra Sysla om det er mulig for kandidaten fra Vision Ridge å være både uavhengig og samtidig representere en part i selskapet, svarer Talleraas:

– Hvis man tar en fot i bakken og går tilbake, så var jo Mohn styremedlem, og han representerte jo Perestroika som satt med 6–7 prosent av aksjene. Du er fortsatt uavhengig styrerepresentant selv om du eier aksjer, sier han.

Talleraas legger til at Perestroikas stemte blankt til forslaget.

– Det ble ikke fremmet noen andre kandidater. Det var en stille protest, sier Talleraas.

Det har foreløpig ikke lyktes Sysla å komme i kontakt med Mohns advokat.

Per Sævik: – Har ikke rot i virkeligheten

Per Sævik, som leder Havila, mener det ikke er grunn for å frykte en sammenslåing mellom Havila Kystruten og Fjord1.

– Ingen har besluttet at vi skal slå sammen selskapene, eller at det skal være tema i det hele tatt. Det er en analyse som ikke har rot i virkeligheten, sier Sævik til Sysla.

I forbindelse med at Havila og Vision Ridge tok kontroll over Fjord1 opplyste de i børsmeldinger at deres intensjon var å «utvikle Fjord1 til et integrert selskap», «herunder gjennom en mulig konsolidering med Havila Kystruten».

– Er det ikke rimelig å tolke dette som en mulig eiermessig konsolidering av Fjord1 og Havila Kystruten?

– Nei, det er å trekke en konklusjon som det ikke er grunnlag for, sier Sævik.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail