MS «Roald Amundsens» jomfrutur i begynnelsen av juli. Også denne seilasen skapte mye rabalder rundt norske lønns- og arbeidsvilkår. Foto: Hurtigruten.

Hurtigruten bryter regelverket på nytt. Får gjennomføre omstridte seilinger.

Skal gjennomføre to cruise langs norskekysten som er i strid med gjeldende forskrift. Maskinistforbundet reagerer på unntak.

Publisert

Tidligere denne måneden varslet Sjømannsforbundet Sjøfartsdirektoratet om at de mente Hurtigrutens nyeste skip MS «Roald Amundsen» ville bryte loven langs sitt jomfrucruise langs norskekysten.

Saken bunnet i at skipet måtte innom to utenlandske havner under seilingen for å kunne seile langs norskekysten som NIS-registrert skip (se faktaboks).

Etter mye rabalder konkluderte Sjøfartsdirektoratet til slutt med at seilingen var i tråd med forskriften, etter at det ble klart at skipet skulle innom to tyske havner.

Å seile under NIS-flagg (Norsk Internasjonalt Skipsregister) innebærer at Hurtigruten slipper å betale norsk tariff til mannskapet, noe som dermed gir dem store besparelser. Forutsetningen er at skipene må innom minst to utenlandske havner under seilingene.

Har planlagt to nye seilinger

Også i juni i fjor var Hurtigruten i hardt vær etter at Sjøfartsdirektoratet fastslo at Hurtigruten brøt loven under en seiling til Svalbard.

Den gang ble MS «Spitsbergen» registrert om til Norsk Internasjonalt Skipsregister før det gikk fra kai i Bergen 19. mai. Denne turen gikk imidlertid kun innom fem havner langs den norske fastlandskysten og videre til Svalbard, og brøt dermed forskriften.

Nå har Hurtigruten på nytt planlagt to ekspedisjonscruise langs norskekysten og til Svalbard med sine nye skip MS «Roald Amundsen» og MS «Spitsbergen».

Skipene skal imidlertid ikke innom utenlandske havner.

Maskinistforbundets mener de planlagte seilingene med MS «Roald Amundsen» og MS «Spitsbergen» vil bryte forskriften, ettersom de to skipene seiler under NIS-flagg.

Anløper ikke utenlandske havner

De to seilingene Maskinistforbundet reagerer på er MS «Roald Amundsen» seiling som starter i Tromsø 21. juni, med anløp i Skarsvåg, og Bjørnøya, og MS «Spitsbergens» seiling fra Longyearbyen 17. august som anløper flere havner på Svalbard, Bjørnøya, Skarsvåg Sommarøya og Tromsø.

Skipene skal altså ikke innom utenlandske havner, slik NIS-forskriften krever.

Maskinistforbundet og Sjømannsforbundet opplyser til Sysla at de har vært i flere møter med Hurtigruten, LO Maritime og nærings- og fiskeridepartementet, senest 15. juli, der næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok i et forsøk på å komme frem til en løsning på årets cruise.

På møtet ble det lagt frem et forslag fra LO Maritime og Norges Rederiforbund som innebar aksept for at Hurtigruten gjennomfører de planlagte seilingene under NIS-flagg, under forutsetning om at mannskapet lønnes med norsk tariff så lenge skipet seiler langs den norske fastlandskysten.

Dette kravet gikk Hurtigruten med på.

– Jeg hadde et møte med partene mandag denne uken. Da ble det inngått et kompromiss hvor vi ble enige om at Hurtigruten seiler under NIS på de to aktuelle seilasene i juli og august, men at rederiet betaler norske lønninger til sjøfolkene om bord når skipet går langs norskekysten. Alle partene på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, unntatt Maskinistforbundet, var enige om dette. Vi skal møtes igjen over sommeren og diskutere langsiktige løsninger for å sikre at en slik situasjon ikke oppstår igjen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar til Sysla.

Hurtigruten understreker på sin side at seilingene ble planlagt for mange år siden.

– Disse to seilingene har lagt ute for salg i mer enn to år. Hurtigruten er et norsk selskap som ønsker å seile på norsk flagg. Vi er glade for at vi i samarbeid med fagforeninger, nærings- og fiskeridepartementet og Rederiforbundet har funnet en løsning for de to seilingene i sommer, sier kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Rune Thomas Ege, i en e-post til Sysla.

Støtter ikke forslaget

Maskinistforbundet stiller seg imidlertid ikke bak unntaket, selv ikke for et begrenset tidsrom eller to seilinger, slik situasjonen er i dette tilfellet.

– Etter vår oppfatning er ikke dette grunnlag for å sette regelverket til side. Å være med på en midlertidig løsning der man tar imot en slik foreslått lønn for noen dager mens skipet går mellom norske havner for å bryte med en slik viktig sak, er ikke aktuelt for Maskinistforbundet. Det er svært beklagelig at departementet tillater dette, sier administrerende direktør i Maskinistforbundet, Hege-Merethe Bengtsson.

– Dette er ikke en lønnskamp, men en kamp om arbeidsplassene og like konkurransevilkår for våre medlemmer. NIS-flagget ble ikke opprettet for å benyttes på kysten, og det foreligger regelverk som skal forhindre dette. Vi mener Hurtigrutens planlagte seilinger for 2019 bryter med dette svært viktige prinsippet og regelverket, sier Bengtsson til Sysla.

– Blir ikke akseptert en gang til

Johnny Hanssen i Sjømannsforbundet var til stede på møtet med nærings- og fiskeridepartementet, Hurtigruten og forbundene denne uken.

Hanssen sier Sjømannsforbundet fremdeles mener cruisene er i strid med NIS-forskriften, og at unntaket ikke betyr at forbundet aksepterer NIS generelt.

– Det burde være unødvendig at Hurtigruten på nytt setter seg i denne situasjonen med tanke på det som skjedde i fjor. Det burde ikke være noe problem for Hurtigruten å innrette seg etter forskriften når de er fullt klar over at de brøt den i fjor.

LO Maritime og Sjømannsforbundet understreket på møtet at ekspedisjonscruisene ville være i strid med NIS-forskriften så lenge ikke skipene går innom utenlandske havner, og at mannskapet har krav på norske lønns- og arbeidsvilkår slik seilasen er planlagt.

– Flertallet ble enige om at denne beslutningen var ekstraordinær, og ikke skal ha presedens for fremtiden. Dette blir neppe akseptert en gang til, sier Hanssen til Sysla.

Vil få på plass permanent løsning

– Vi anser det som svært alvorlig og uheldig at departementet aksepterer og går inn for en slik åpning for NIS langs kysten, skriver direktøren i Maskinistforbundet i et brev som er lagt ut på forbundets Facebook-side.

Maskinistforbundet opplyser videre at de har tatt til orde for en varig permanent løsning som vil bli diskutert etter sommeren.

– Vi vil fortsatt kjempe for å holde NIS borte fra norskekysten og løsninger der NIS får et permanent norsk innhold med tanke på bemanning, lønn og arbeidsvilkår, sier Bengtsson.

I dag er det begrensede sanksjonsmuligheter for overtredelse av fartsområdebestemmelsene. Nærings-og fiskeridepartementet opplyser at de har et lovforslag på høring som gir mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip.

Reiseruten til MS «Spitsbergen» viser at det NIS-registrerte skipet ikke skal innom utenlandske havner. Foto: Hurtigruten (skjermdump).

Del på
facebooktwitterlinkedinemail