Foto: DOF

Enighet mellom DOF Subsea og långivere

Rederiet har blitt enig med den såkalte Ad hoc-gruppen av kreditorer, som tidligere ikke har villet gi sin støtte til et redningsforslag.

Publisert

Ad hoc-gruppen av kreditorer som tidligere ikke ville godkjenne et forslag til løsning mellom DOF og selskapets kreditorer, har nå gått med på en rekke endringer i redningsforslaget. Samtidig trekker Ad hoc-gruppen sitt alternative forslag til løsning.

Det går frem av børsmeldinger fra selskapet fredag. DOF-aksjen stiger over 20 prosent etter nyheten.

Ad hoc-gruppen har tidligere uttrykt at de «ikke støtter forslaget på nåværende tidspunkt», ifølge en innkalling. Gruppen sitter på over en tredjedel av lånet «DOFSUB 07», som er på 467 millioner kroner, og kan dermed blokkere forslag.

Løsningsforslaget fra DOF ble fredag godkjent av obligasjonseierne i datterselskapets tre børsnoterte obligasjoner, med endringer blant annet i obligasjonslånet der Ad hoc-gruppen hadde blokkert. Dermed utsettes en innbetaling i dette obligasjonslånet på 100 millioner kroner som hadde forfall i dag.

Endringene i DOFSUB07 innebærer blant annet høyere rentebetalinger, mot et tidligere forslag om en høyere opsjonspris. Forfallet for obligasjonslånet DOFSUB08 utsettes til januar 2025 mot tidligere foreslått august 2024, og det siste lånet DOFSUB09 utsettes til mai 2025 fra tidligere foreslått desember 2024.

Samtidig har styreleder Helge Møgster gjennom selskapet Laco AS gått med på å konvertere sine eiendeler i lånet DOFSUB07 på 60 millioner kroner i nominell verdi til aksjer i DOF.

I tillegg har DOF gått med på å kansellere all gjelden de eier i sitt eget selskap.

Løsningen skal formelt godkjennes på et møte i januar.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail