Forsvaret overtok KNM «Maud» i slutten av mars. Prislappen var på 2,2 milliarder kroner. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (ARKIV)

I mai ble Forsvarets største skip døpt. Nå har det fått seilingsforbud

Det er avdekket en rekke mangler ved KNM «Maud».


  • Adrian Brudvik
Publisert

I slutten av mai døpte Forsvaret sitt nye skip, KNM «Maud», som hadde en prislapp på 2,2 milliarder kroner.

Logistikkskipet er det største i Sjøforsvaret, og har store drivstofftanker som kan forsyne andre skip, sykehus med 44 senger, kraner og lastekapasitet, vannproduksjon og helikopterdekk.

Målet med skipet er å gi andre fartøyer «betydelig økt operativ tilgjengelighet», har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttalt på Regjeringens egne nettsider.

Men skipet vil ikke kunne bidra til dette med det første. Nå ligger det nemlig til kai ved Ågotnes, sammen med KNM «Helge Ingstad», fordi sikkerhetsselskapet DNV GL har ilagt et seilingsforbud.

– Tung avgjørelse

BT har fått innsyn i en rapport fra Forsvarets materielltilsyn, som undersøkte skipet i slutten av november.

I denne rapporten vises det til at DNV GL har ilagt seilingsforbud, fordi det «foreligger flere klasseavvik (…) som omhandler materiellsikkerhetsmessige forhold».

«Det er en tung avgjørelse å legge fartøyet til kai i en hektisk test-, innkjørings- og oppøvingsperiode», heter det i rapporten.

KNM «Maud» ble døpt i mai. Anniken Huitfelt er gudmor for skipet. Foto: Silje Katrine Robinson (ARKIV)

– Kan være gradert

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, bekrefter at «Maud» nå ligger til kai.

– Avvikene har blitt avdekket i forbindelse med at fartøyet måtte sertifiseres på nytt. De var av en slik karakter at det anbefales at fartøyet legges til kai, sier hun.

– Det står at det er et seilingsforbud, og du omtaler det som en anbefaling. Er det valgfritt for Forsvaret å etterkomme dette?

Les også: Neste år vil de mangle 100 lærlinger

– Under normale forhold vil Sjøforsvaret alltid lytte til fagmiljøene og følge de sikkerhetstilrådinger som gis. I en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon kan Sjøforsvaret etter nøye vurdering sette slike sikkerhetstilrådinger til side, sier hun.

Herland har ikke kjennskap til hvilke avvik det er snakk om, og opplyser at denne informasjonen «kan være gradert».

BT har også vært i kontakt med DNV GL, som ikke kan kommentere saken. De henviser til Forsvarsmateriell.

Skipet skal fungere som en drivstoffstasjon, verksted, sykehus og proviantlager for andre fartøyer. Foto: Klemetsen Fred Ivar Utsi (ARKIV)

Avvik

Forsvarets eget tilsyn avdekket samtidig to avvik, som er klassifisert i «kategori 2». Det vil si at det kan «minske sikkerhetsstandarden og muligens bringe materiellsikkerheten i fare», ifølge rapporten.

  • Flere intervjuede besetningsmedlemmer har fortalt at enkelte prosedyrer ikke følges om bord.
  • Flere intervjuede besetningsmedlemmer har gitt uttrykk for at den underliggende ansvarsfordelingen er uklar. Det er ikke signert for materiellansvar om bord.

– Ikke unormalt

Herland opplyser at Forsvaret vil lukke avvikene, og at målet deres er å ha fartøyet i drift i løpet av andre kvartal av 2020.

Hun forklarer situasjonen med at skipet er helt nytt, og at man normalt har en «innkjøringsperiode». I denne perioden kan man også avdekke avvik, ifølge kommunikasjonssjefen.

Torill Herland er kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

– Det er ikke unormalt med avvik på et helt nytt fartøy som ikke er serieprodusert. KNM «Maud» er et unikt skip, og det finnes kun ett fartøy i hennes fartøysklasse, sier hun og legger til:

– Avvik skjer, og feil skjer. Det kan også skje med bilen din, selv om bilfabrikantene er den mest strømlinjeformede industrien som finnes, sier hun.

Hun opplyser at de har informert verftet om feilene, slik at de kan «innfri kontrakten sin». Garantiperioden utløp i november.

Anbefaler forbedringstiltak

I tillegg til avvikene, har tilsynet avdekket flere «observasjoner», som ikke er direkte kategorisert som avvik. Tilsynet anbefaler likevel at det gjøres forbedringstiltak.

Blant disse observasjonene er at det ikke har blitt utført «alt påkrevd» vedlikehold siden overtakelsen av fartøyet.

Les også: Tankbåter med eksosrensere tjener nå mer enn de uten

Del på
facebooktwitterlinkedinemail